Gå til indhold

Teknologistøtte til ansatte med udviklingshæmning

Mennesker med udviklingshæmning har forskellige grader af kognitive og indlæringsmæssige udfordringer. I en arbejdssituation kan teknologi ofte hjælpe med disse udfordringer.

Teknologi kan for eksempel bruges til at støtte en ansat i at løse opgaver på en aftalt måde og i en bestemt rækkefølge. Teknologi kan også bruges til at skabe system i og overblik over arbejdsdagen.

For nogle ansatte med udviklingshæmning kan teknologi, der støtter en med at tale eller skrive med kolleger, kunder og andre på arbejdspladsen være en hjælp. 

Læs mere om mennesker med udviklingshæmning i job 

Støtte til at løse arbejdsopgaver

Teknologi med trin-for-trin-guider kan være en hjælp for den ansatte med udviklingshæmning, fordi det giver en tydelig støtte, når arbejdsopgaver skal løses på bestemte måder.

Trin-for-trin guider giver også mulighed for at træne og huske opgaverne, hvis en guide med video, foto og lyd kan genbesøges efter behov. Guider kan oprettes til for eksempel, hvordan en maskine bruges eller i hvilken rækkefølge opgaver skal løses.

Guider til arbejdsopgaver kan oprettes og ”aktiveres” af den ansatte selv eller en leder/kollega, fx med smartphone-scanning af QR-koder placeret relevante steder på arbejdspladsen. 

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål på hmi-basen.dk

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Støtte til at planlægge arbejdsdagen

Teknologi, der kan bruges til at planlægge en arbejdsdag og skabe overblik, har ofte funktioner, der kan vise kalender og aktiviteter med både tekst, fotos eller ikoner. 

Tydelige påmindelser og huskelister kan for det meste også tilpasses den ansattes opgaver og arbejdsdag. Indholdet kan den ansatte selv fylde ud – eventuelt sammen med en kollega eller en leder.

Kalendere og tidsplaner på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen 

Støtte til at kommunikere på arbejdspladsen

Teknologi, der understøtter kommunikation, indeholder ofte både symboler, ikoner og fotos samt lyd. Der findes fx produkter, der kan formulere sætninger og svar ved hjælp af billedbiblioteker, der er koblet til ord.

Sådanne produkter gør det muligt for ansatte, der har behov for det, at bruge teknologistøtte til at kommunikere nemmere med andre på arbejdspladsen.

Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere på arbejdspladsen 

Gode råd

Ikon af arbejdsplads
Sørg for, at det anerkendes af alle, at den ansatte med udviklingshæmning bruger teknologistøtte på arbejdspladsen – og at de relevante kolleger eller ledere samarbejder omkring brugen af teknologi.

Ikon af borger
Det kan betyde meget, at du så tidligt som muligt taler med din chef og kolleger om dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Sidst opdateret 12/08 2021