Gå til indhold

Teknologistøtte til ansatte med synshandicap

Teknologi kan være en god støtte på arbejdspladsen for ansatte, der har et synshandicap. Forskellige former for teknologi kan understøtte en arbejdsdag for henholdsvis mennesker med blindhed og mennesker, der er svagsynede.

Mennesker med blindhed finder ofte god støtte i teknologi, der understøtter kommunikation via lyde, mens mennesker med svagsyn ofte finder god støtte i teknologi, der støtter deres restsyn.

Læs mere om mennesker med et synshandicap i job

Teknologistøtte til at kommunikere på arbejdspladsen 

Støtte til at kommunikere på arbejdspladsen for ansatte, der er blinde 

Mennesker med blindhed kommunikerer primært ved brug af lyd og taktilt. På jobbet kan den ansatte, der er blind, anvende en række teknologiske produkter, der kompenserer for synet og sikrer, at det er muligt at varetage et arbejde på lige fod med andre ansatte. Skærmlæsere er det mest udbredte produkt til mennesker med blindhed på arbejdspladsen. 

Skærmlæsere giver den ansatte, der er blind, mulighed for at anvende computere og internet. Skærmlæserteknologi på computeren sikrer, at den ansatte kan få læst al tekstbaseret information på skærmen op – det vil sige, at den ansatte også får højtlæst, at der er menulinjer, knapper, tekstfelter med videre på skærmen.

Den ansatte kan med skærmlæseren navigere i mails, dokumenter, hjemmesider, journalsystemer og meget mere, dog skal man forvente, at det vil tage længere tid end for en ansat, der kan læse og orientere sig ved hjælp af synet.

Skærmlæserprogrammer fungerer ved at registrere informationer på brugerens computerskærm og læser al indhold højt via en talesyntese. Der er skærmlæsere, som kan kobles med forskellige talesynteser, der har forskellige stemmer.

Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information på hmi-basen.dk 

Støtte til at kommunikere på arbejdspladsen for ansatte, der er svagsynede

Mange mennesker med svagsyn har ofte stor gavn af teknologistøtte til at kommunikere, skrive og læse på arbejdspladsen. Mennesker med svagsyn anvender restsynet, og kan på jobbet for eksempel benytte forstørrelse på skærme til at kompensere for det nedsatte syn.

Forstørrelsesteknologi gør den ansatte med nedsat syn i stand til at bruge fx computer via forstørrelse af skærmbillede med tekster, billeder og andet visuelt som kan ses og læses, når den ansatte har den rette forstørrelse i forhold til sin synsnedsættelse.

Den ansatte kan også have gavn af visuelle tilpasninger på sin arbejdsskærm. Det kan for eksempel være at tilpasse billedet og forøge musemarkørens størrelse og farve samt at forbedre kontrastfarven på skærmen.

Der er forskellige teknologiske produkter til forstørrelse på markedet til svagsynede. Der er for eksempel softwareprogrammer til både computer og smartphone-applikationer med digitale lupper, der er mobile. Visse programmer med forstørrelsesteknologi har også skærmlæser indbygget. Så kan den svagsynede både anvende sit restsyn og lyd til at kommunikere og løse arbejdsopgaver.

Forstørrelsesprogrammer på hmi-basen-dk

Læs mere om teknologistøtte til at kommunikere 

Gode råd

Ikon af arbejdsplads
Sørg for, at den ansattes skærmlæser eller forstørrelsesteknologi er brugbar i arbejdspladsens it-systemer, mailprogrammer med mere. Tag en dialog med den ansatte med synshandicap om arbejdsmæssige behov og teknologiske produkter, der samlet set skaber et godt arbejdsmiljø.

Ikon af borger
Orientér gerne dine kolleger og leder om, hvordan din teknologi virker. Lav en forventningsafstemning i forhold til samarbejdet, når du anvender teknologiske produkter som støtte på arbejdspladsen.

Sidst opdateret 12/08 2021