Gå til indhold

Teknologistøtte til ansatte med moderate eller svære psykiske vanskeligheder

For personer med psykiske vanskeligheder kan anvendelsen af teknologi være et redskab til at skabe tryghed i arbejdssituationen og give bedre mulighed for at være på jobbet.

Der findes mange typer af psykiske vanskeligheder – og det er forskelligt, hvor meget det påvirker den enkeltes arbejdsliv. For nogle er det et vilkår, som skal håndteres i arbejdslivet, mens det for andre ikke har nogen betydning.

For ansatte med psykiske vanskeligheder, der løbende skal håndtere symptomer og perioder med særlig sårbarhed, kan teknologi være en støtte på arbejdspladsen.

Læs mere om mennesker med psykiske vanskeligheder i job 

Støtte til at indgå på arbejdspladsen

For nogle ansatte med psykiske vanskeligheder kan det være svært at indgå i sociale sammenhænge på arbejdspladsen. Forskellige teknologiske produkter kan være med til at forebygge denne usikkerhed, for eksempel med muligheden for at “træne” at være i situationer på arbejdspladsen, som risikerer at skabe usikkerhed, på forhånd.

Andre teknologiske produkter understøtter etablering og vedligeholdelse af gode sociale relationer på arbejdspladsen – for eksempel virtual reality-træning i at interagere med kolleger, kunder eller samarbejdspartnere.

For nogle ansatte med psykiske vanskeligheder er det vigtigt at vide, hvordan man selv eller med støtte fra andre skal håndtere svære situationer, hvis de opstår på arbejdspladsen. For eksempel er der produkter, der kan støtte i forhold til krisehåndtering og egenmestring i svære situationer, ligesom der findes produkter, den ansatte kan bruge til at registrere sin sindsro og hurtigere forebygge psykiske symptomer på arbejdspladsen med relevante handlinger.

Teknologi til forebyggelse og håndtering af psykiske vanskeligheder på arbejdspladsen er den ansattes personlige redskab til selv at håndtere for eksempel angst. Teknologi skal ikke ses som behandlingsredskaber.

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Gode råd 

Ikon af arbejdsplads
Find sammen med den ansatte med psykiske vanskeligheder ud af, om og hvordan teknologi kan støtte ham eller hende på arbejdspladsen. Undersøg i fællesskab, hvad det indebærer for arbejdspladsen.

Ikon af borger
Hvis du er tryg ved det, så kan en samtale med relevante kolleger og chef på arbejdspladsen om din situation og brug af teknologi være fornuftigt. I kan drøfte, hvad du konkret bruger teknologi til i relation til din psykiske vanskelighed, og hvordan arbejdspladsen kan hjælpe dig med at få gavn af teknologien.

Sidst opdateret 17/09 2021