Gå til indhold

Teknologistøtte til ansatte med autisme

Mennesker med autisme kan ofte have stor gavn af teknologi, der kan hjælpe med struktur og overblik. Brug af teknologi som støtte i en arbejdssituation, kan derfor være med til at lette en arbejdsdag for en ansat med autisme.

Når man har autisme, kan man have behov for støtte til for eksempel at strukturere og planlægge arbejdet, eller til løbende at kunne træne i at løse specifikke arbejdsopgaver. Der er forskellige teknologiske produkter, som kan hjælpe med det.

Læs mere om mennesker med autisme i job 

Støtte til at løse arbejdsopgaver

Teknologiske produkter med trin-for-trin-guider kan give en tydelig anvisning til at løse arbejdsopgaver på bestemte måder. Trin-for-trin guider giver også mulighed for at træne og huske opgaverne med for eksempel en guide med video, foto og lyd, der kan genbesøges efter behov.

Guider kan udarbejdes til betjening af maskiner, rækkefølge i arbejdsprocesser med mere. Guider til arbejdsopgaver kan oprettes og ”aktiveres” af den ansatte selv eller en leder/kollega via for eksempel smartphone-scanning af QR-koder placeret relevante steder på arbejdspladsen.

Hjælpemidler til strukturering af forløb, aktiviteter og personlige mål på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Støtte til at planlægge arbejdsdagen

Teknologi, der giver et visuelt overblik over arbejdsdagen og støtter hukommelsen gennem for eksempel påmindelser, giver et menneske med autisme overblik, forudsigelighed og tryghed i arbejdsdagen.

Overblikket understøttes ved, at teknologien viser, hvilke aktiviteter og opgaver, der skal løses på bestemte tidspunkter, men hvem og hvordan.

Kalendere og tidsplaner på hmi-basen.dk 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen

Se filmen om, hvordan teknologi bliver brugt som støtte på arbejdspladsen af Trine, der har autisme. 


Gode råd

Ikon af arbejdsplads
Sørg for, at det anerkendes af alle, at den ansatte med autisme bruger teknologistøtte på arbejdspladsen – og at de relevante kolleger eller ledere samarbejder omkring brugen af teknologi.

Ikon af borger
Det kan betyde meget, at du så tidligt som muligt involverer din chef og kolleger i dit behov for teknologi som støtte på arbejdspladsen.

Sidst opdateret 21/12 2021