Gå til indhold

Teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen

Dette er en guide, hvor kan du læse om, hvordan teknologi kan hjælpe medarbejdere med handicap med at planlægge arbejdsdagen.

At planlægge arbejdsdagen er en del af de flestes hverdag. Vi har alle brug for at vide, hvad vi skal lave i løbet af dagen, og at vi kan nå opgaverne på den afsatte tid.

For nogle mennesker med handicap kan det være svært at overskue og skabe struktur over arbejdsdagen. Deres handicap gør, at planlægning og det, at skabe sig et overblik over dagens opgaver, kan være en udfordring.

Der findes flere forskellige teknologiske produkter, der kan støtte ansatte med handicap med at planlægge og skabe overblik. Denne støtte kan være det, der skaber tryghed og ro for både den ansatte med handicap og arbejdspladsen. Det giver begge parter en sikkerhed i, at arbejdsdagen har et godt ”flow” og ”kører efter planen.

Se filmen om, hvordan teknologi bliver brugt som støtte på arbejdspladsen af Trine, der har autisme.

 

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvordan kan teknologi støtte i forhold til at planlægge arbejdsdagen?

Støtte til planlægning
For nogle ansatte med handicap har det stor betydning med en klar struktur på arbejdsdagen. Planlægning og overblik over arbejdsopgaver og deres rækkefølge sikrer tryghed gennem forudsigelighed.

Det kan for eksempel være hjælpsomt for ansatte med autisme, erhvervet hjerneskade eller udviklingshæmning. Teknologiske produkter, der skaber en ofte visuelt understøttet struktur på arbejdsdagen og -ugen for den ansatte, kan være en stor støtte for disse ansatte.

Støtte via påmindelser
Nogle ansatte med handicap finder stor støtte i at bruge teknologiske produkter, der via påmindelser – ofte visuelle og lydunderstøttede – giver besked om for eksempel start på aktiviteter, opgaver, deadlines og pauser på arbejdet.

Produkter med disse funktioner understøtter den ansattes deltagelse på arbejdspladsen og udførelse af arbejdsopgaver.

Find inspiration til teknologistøtte til visuelt understøttet struktur og planlægning på hmi-basen.dk:

Hvordan får teknologi størst værdi på arbejdspladsen?

For at have størst værdi har den kontekst på arbejdspladsen, som teknologien benyttes i, stor betydning.

Læs mere om fire centrale elementer, der er afgørende for, at teknologi til at støtte planlægning og overblik fungerer godt og får maksimal værdi på arbejdspladsen.

Centrale elementer - teknologistøtte

Hvad er den gode proces for at bruge teknologi som støtte på arbejdspladsen?

Der kan være mange forskellige mennesker eller instanser involveret, når en borger med handicap gerne vil bruge teknologi som støtte til at kommunikere på arbejdspladsen.

Få et visuelt indblik i, hvordan en god proces kan se ud. 

Teknologistøtte til at planlægge arbejdsdagen - en brugerrejse

Sidst opdateret 21/12 2021