Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Handicap og beskæftigelse > Om Handicap og beskæftigelse

Om Handicap og beskæftigelse

Mange mennesker med handicap har arbejdsevne og vil gerne arbejde og bidrage, men der er brug for handicapspecifik viden og støtte, som kan medvirke til, at flere får fodfæste på arbejdsmarkedet.

For at mestre arbejdslivet med et handicap vil der ofte være brug for støtte i en eller anden udstrækning. Den viden, der findes om specifikke handicapgruppers beskæftigelsesmuligheder og støttebehov, er imidlertid fragmenteret og kan være svær at finde frem til.

Formål

Formålet med siderne under "Handicap og beskæftigelse" er at give borgere, virksomheder, jobcentre og socialforvaltninger én let og overskuelig indgang til viden om:

  • Funktionelle vanskeligheder og konkrete værktøjer til at imødekomme disse.
  • Indsatser og redskaber, der kan understøtte, at personer med et specifikt handicap kommer i hel eller delvis beskæftigelse.
  • Muligheder og potentialer, der i film visualiseres ved personer med specifikke handicap på arbejdsmarkedet.
  • Teknologier, der kan understøtte beskæftigelse for personer med handicap.
  • Det økonomiske potentiale for kommunerne ved investering i virksomme indsatser.

Baggrund

Både virksomheder og handicaporganisationer efterspørger en nem adgang til viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til beskæftigelse. Desuden efterspørger kommunerne viden om det økonomiske potentiale ved at investere i beskæftigelsesunderstøttende tiltag for personer med handicap.

Indgangen til samlet viden om handicap og beskæftigelse er derfor udviklet for specifikke handicapgrupper, som i udgangspunktet er følgende grupper: Autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

Handicapgrupperne er udvalgt af Socialstyrelsen i samarbejde med Danske Handicaporganisationer og Kommunernes Landsforening.

"Handicap og beskæftigelse" er iværksat af Socialstyrelsen under initiativet "Målrettet udbredelse af viden om handicap og beskæftigelse" i satspuljeaftalen på beskæftigelsesområdet i 2019 - og udviklet i et samarbejde mellem Implement, VIVE og Socialstyrelsen. 

Vidensgrundlag

Viden på "Handicap og beskæftigelse" kommer fra  gennemgang af litteratur, interviews og tilgængelig dokumentation. 

Desuden har repræsentanter fra handicaporganisationer, borgere, sagsbehandlere (både i jobcentre og i socialforvaltninger) og arbejdsgivere samt relevante specialister bidraget med praksisnær viden og til kvalificering af indholdet.

De handicapspecifikke indsatser, der præsenteres på "Handicap og beskæftigelse", har det til fælles, at de er velbeskrevne, og der er positive erfaringer med at anvende dem i danske jobcentre og kommuner. De er så vidt muligt beskrevet i forhold til:

  • Målsætning
  • Målgruppe
  • Adgang til indsatsen
  • Indhold og udbyder
  • Resultater af indsatsen.

De økonomiske beregninger af de handicapspecifikke indsatser er udarbejdet i Den Socialøkonomiske Investeringsmodel, SØM.


Kontakt

Har du spørgsmål til indholdet på siderne under "Handicap og beskæftigelse", kan du kontakte specialkonsulent Hanne Langeland, tlf. 41 73 08 38,

Har du brug for personlig rådgivning og hjælp til beskæftigelse, skal du kontakte jobcentret i din kommune.Sidst opdateret 23/09 2021