Gå til indhold

Til dig, der er leder eller sagsbehandler i en kommune

Du kan finde viden og inspiration til indsatser, redskaber, teknologier og ordninger, som du kan bringe i spil for at hjælpe borgere med handicap til beskæftigelse på almindelige arbejdspladser.

På siderne om Handicap og beskæftigelse kan du finde viden om eksempelvis: 

  • Typiske behov for støtte hos forskellige handicapgrupper og handicapspecifikke indsatser til at fremme beskæftigelsen.
  • Teknologi, der kan støtte borgeren med specifikke handicap til fx at strukturere arbejdsopgaver og indgå socialt på arbejdspladsen.
  • Lovgrundlag og handicapkompenserende ordninger.

Her kan du se filmen om, hvordan Aalborg Aktiv arbejder med at bringe borgere med handicap i beskæftigelse.

Behov og ressourcer 

Du kan finde viden om udfordringer og behov, der kan være til stede hos bestemte handicapgrupper, og hvordan de kan håndteres i en jobsammenhæng. De specifikke handicapgrupper, som der er fokus på, er erhvervet hjerneskade, autisme, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap.

Læs mere om ressourcer og behov

Indsatser og redskaber

Der er findes viden og erfaringer med en række indsatser, der kan understøtte beskæftigelse hos borgere med erhvervet hjerneskade, autisme, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder og synshandicap. 

For eksempel kan du læse om indsatsen KLAR TIL START, der er et 12 måneders udviklingsforløb, der hjælper unge og voksne med autisme i beskæftigelse. Målet er fastansættelse på en ordinær arbejdsplads. Du kan også læse om fx redskabet Dialogkort til jobcentre. 

Læs mere om indsatser og redskaber 

Love og støtteordninger

Her finder du en oversigt over bestemmelser og ordninger, der giver mulighed for at yde støtte eller kompensation til borgeren eller arbejdspladsen.

Læs mere om relevant lovgivning 

Teknologistøtte og job

I afsnittet "Teknologi som støtte på arbejdspladsen" kan du finde viden om, hvordan forskellige teknologier kan afhjælpe nogle af de udfordringer, som kan være forbundet med specifikke handicap i forhold til visse opgaver på arbejdspladsen.

For nogle borgere kan det fx være en udfordring, når arbejdsopgaver skal løses på bestemte måder. Her kan teknologi med trin-for-trin-guides være en hjælp til at lære, hvordan en arbejdsopgave skal løses. 

Du kan finde meget mere viden om teknologi til beskæftigelse, samt hvordan man sikrer, at de bringer mest mulig værdi til såvel borger som arbejdsplads under de tre menupunkter: 

Læs mere om teknologistøtte og job

Sidst opdateret 28/10 2021