Gå til indhold

Til dig med handicap, der har eller ønsker et job

Hvis du har et handicap og oplever, at det er en barriere for job, så er der forskellige måder at få støtte på. Du kan her læse om, hvilke muligheder der er.

Mange mennesker med handicap kan opleve forhindringer i forhold til at få et arbejde og blive i det. Hvis du kender dine behov og muligheder for hjælp og støtte, kan det gøre vejen til beskæftigelse og fastholdelse i job kortere. 

Ressourcer og behov

Her kan du læse om, hvad autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder eller synshandicap kan spænde ben for i et job. Der er også gode råd til, hvordan man kan løse det.

Læs mere om ressourcer og behov

Love og støtteordninger

Her kan du læse om love, der skal gøre det lettere for dig med et handicap at få et job, og hvad jobcentret kan gøre for hjælpe dig.

Læs mere om love og støtteordninger

Indsatser

Her kan du læse om, hvordan du i en periode kan få hjælp til træne i at udføre arbejdsopgaver på en almindelig arbejdsplads. Det kan gøre det lettere for dig at beholde jobbet eller finde et andet, der ligner det.

Læs mere om indsatser og redskaber 

Teknologistøtte

Her kan du læse om teknologi, som kan støtte dig på jobbet, hvis du har autisme, erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, psykiske vanskeligheder eller synshandicap.

Der er desuden lavet tre brugerrejser - tre cases med borgere med handicap og den gode proces ift. at varetage et arbejde med støtte fra teknologi. 

Læs mere om teknologistøtte og job

Du kan også se nogle korte film, hvor personer med handicap fortæller om at have et job. De fortæller også om den støtte, de får.

Se filmen om Anja, der efter flere års ledighed kom i job på egne vilkår.

Se filmen om Trine, der har stor gavn af teknologi til at skabe struktur i sin arbejdsdag.

Se filmen om Erik, der har fået job et supermarked.

Sidst opdateret 21/12 2021