Gå til indhold

Til dig, der er leder eller arbejder med HR i en virksomhed

Du kan her få inspiration til at se potentialerne i at ansætte medarbejdere med handicap og finde information om hjælp og støtte fra kommunen.

På siderne under Handicap og beskæftigelse kan du blandt andet finde information om:

  • Hvem der i kommunerne har særlig viden om støtte og ordninger til medarbejdere med handicap og deres arbejdspladser.
  • Guide til forskellige handicapgruppers typiske udfordringer og gode råd til deres håndtering på en arbejdsplads.
  • Teknologi, der fx kan støtte medarbejderen til at strukturere arbejdsopgaver og indgå socialt på arbejdspladsen.
  • Særlige indsatser, hvor mennesker med handicap fx får mulighed for blive klar til job ved at øve sig på en almindelig arbejdsplads i kombination med social støtte. 

Se filmen, hvor tre arbejdsgivere fortæller om, at deres positive erfaringer med at ansætte mennesker med handicap.

Ressourcer og behov

Her kan du finde viden om betydningen af specifikke handicap i forhold til job samt gode råd til, hvordan det kan håndteres på arbejdspladsen.

Læse mere om ressourcer og behov

Teknologistøtte og job 

Her kan du finde information om, hvordan forskellige teknologier konkret kan hjælpe arbejdspladsen og medarbejderen med forskellige udfordringer forbundet med handicappet. Det kan eksempelvis være teknologi som støtte til at kommunikere på arbejdspladsen, planlægge arbejdsdagen og indgå i et arbejdsfællesskab med kolleger.

Læs mere om teknologistøtte og job

Se også "Centrale elementer - teknologistøtte på arbejdspladsen for mennesker med handicap"

Love og støtteordninger 

Her finder du en oversigt over bestemmelser og ordninger, der giver mulighed for støtte eller kompensation, når en medarbejder har et  handicap. Læs eksempelvis om nøglepersoner på handicapområdet hos jobcentrene, som yder rådgivning til arbejdspladser om mulighederne for støtte til fx arbejdspladsindretning, en personlig assistent til medarbejderen med handicap osv.

Læs mere om love og støtteordninger

Indsatser og redskaber

Her kan du få viden og læse om erfaringer med forskellige former for indsatser, der kan understøtte beskæftigelse af medarbejdere med handicap på almindelige arbejdspladser. Desuden kan du læse om forskellige redskaber, der kan hjælpe arbejdspladser og medarbejdere med handicap på jobbet.

Læs mere om indsatser og redskaber til beskæftigelse

Se fx filmen om produktionsvirksomhed, der via et målrettet og effektivt samarbejde med kommunen har flere ansatte med handicap.

Sidst opdateret 28/10 2021