Gå til indhold

Hjælp til udvikling af færdigheder

Kommunen skal tilbyde hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til mennesker med et betydeligt fysisk eller mentalt handicap. Støtten til udvikling af færdigheder er en støtte til at leve et så selvstændigt liv som muligt.

Formålet med socialpædagogisk støtte er at styrke den enkeltes funktionsmuligheder eller kompensere for nedsat funktionsevne, der gør, at den enkelte ikke kan fungere optimalt i dagligdagen. Støtten kan for eksempel hjælpe borgeren til at få struktur i dagligdagen eller bidrage til at skabe eller opretholde sociale netværk.

Målgruppe

Målgruppen for støtten er mennesker med et betydeligt fysisk eller psykisk handicap eller mennesker med særlige sociale problemer, for eksempel hjemløshed eller stofmisbrug. Hjælpen kan både rette sig imod mennesker med et midlertidig eller et varigt behov for bistand. Borgere i målgruppen kan være berettigede til støtten uanset boform.

Støtten skal tage udgangspunkt i den enkeltes særlige behov og forudsætninger og bero på en konkret, individuel vurdering.

Indhold

Socialpædagogisk bistand består af hjælp, rådgivning, omsorg eller støtte til at leve et så selvstændigt liv som muligt. Støtten kan være en hjælp til at overholde aftaler med for eksempel jobcenter, bank, læge eller det psykiatriske behandlersystem. Den socialpædagogiske støtte kan også bestå af ledsagelse til at deltage i samværs- og aktivitetstilbud eller beskyttet beskæftigelse.

Beskyttet beskæftigelse samt samværs- og aktivitetstilbud

Støtten retter sig imod at oplære eller genoptræne en række færdigheder. Mennesker, der er blevet ramt af en sygdom eller ulykke, kan have behov for et længere forløb med forskellige typer træningsindsatser.

Relation til andre typer af bistand

Socialpædagogisk bistand kan indgå i et samlet tilbud om blandt andet rådgivning, støtte, hjælp til pleje mv. Den kombineres ofte med ydelser og træning på sundheds-, undervisnings- og beskæftigelsesområdet.

Socialpædagogisk støtte er en social indsats efter Lov om social service og ikke en beskæftigelsesindsats. Den bidrager dog til borgerens muligheder for at deltage i træning og uddannelse eller varetage beskæftigelse ved at hjælpe borgeren til at strukturere og gennemføre almindelige opgaver i dagligdagen.

Vilkår

Det er kommunens socialforvaltning, som bevilliger den socialpædagogiske bistand. Kommunen skal vurdere, om det er hensigtsmæssigt at udarbejde en handleplan for den samlede indsats til borgeren, hvori støtten indgår. Ved denne vurdering skal kommunen blandt andet tage hensyn til borgerens ønske om en handleplan.

Mere viden

Hjælp til udvikling af færdigheder - socialpædagogisk bistand

Sidst opdateret 12/08 2021