Gå til indhold

Redskaber til at hjælpe mennesker med handicap ind på arbejdsmarkedet

I oversigten finder du en række ressourcer og kilder til redskaber, guides og databaser, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for mennesker med handicap.

Redskab

Kort beskrivelse

Nøglepersoner i jobcentre

En nøgleperson er en medarbejder i jobcentret, der har en nuanceret viden om de handicapkompenserende ordninger.

Handicapkompenserende ordninger

Fælles for de handicapkompenserende ordninger er, at de kan medvirke til at kompensere for de barrierer, som en person med en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse kan møde i forhold til job, uddannelse eller et tilbud, iværksat af jobcentret.

Metoder og værktøjer

CABI har udarbejdet en oversigt over virksomme metoder og værktøjer i virksomheders og kommuners indsats for at fastholde og få flere med nedsat arbejdsevne i job.

Kompensationskort

Kompensationskortet bidrager til en hurtig, enkel og direkte kommunikation fra jobcenter til virksomhed.

Småjob

NGO’en Code of Care har samlet inspiration til, hvordan virksomheder kan øge det sociale ansvar ved at ansætte mennesker med psykiske, fysiske eller sociale udfordringer i livet, herunder en oversigt over, hvilke småjobs virksomheder kan have til borgere med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser.

Dialogkort til jobcentre

Kampagnen "En af os" har udviklet dialogkort som støtte til samtaler mellem jobcentre og borgere om udfordringer i hverdagen. De kan være med til at øge opmærksomheden på, hvordan holdninger og adfærd, utilsigtet og tilsigtet, påvirker kulturen og tonen i jobcenteret.

Guide om handicap og job

Danske Handicaporganisationers guide til jobcentre og virksomheder er tænkt som et redskab til at hjælpe personer med handicap ind på arbejdsmarkedet eller fastholde personer med handicap i job. I guiden kan du læse om en række handicap, sygdomme og diagnoser og deres betydning i forhold til beskæftigelse.

 

Hjælpemiddelbasen

Her finder du viden om målgrupper og hjælpemidler, der kan understøtte beskæftigelse.

Sidst opdateret 12/08 2021