Gå til indhold

Indsatser til at hjælpe mennesker med handicap til fodfæste på arbejdsmarkedet

Udover handicapkompenserende ordninger findes der en række specifikke indsatser, som kan bidrage til at fremme beskæftigelsen for forskellige målgrupper.

Indsatserne dækker specifikke indsatser til en af de fem handicapmålgrupper: erhvervet hjerneskade, udviklingshæmning, autisme, psykiske vanskeligheder og synshandicap. Der præsenteres også enkelte indsatser, der går på tværs af handicapmålgrupper.

Fold menuerne ud her, og få præsenteret samtlige indsatser kort med afsæt i specifikke handicapmålgrupper og den tværgående kategori om handicap generelt.

Fold alle teksterne ud eller ind

Indsatser for mennesker med autismespektrumforstyrrelser

KLAR TIL START
KLAR TIL START er et 12 måneder langt udviklingsforløb, der hjælper unge og voksne med autisme i beskæftigelse. Målet er fastansættelse på en ordinær arbejdsplads. Forløbet er tilgængeligt i hele landet.

Læs om indsatsen KLAR TIL START

My Way to Success
Et tilbud til voksne med Aspergers. Indsatsen støtter gruppen til at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Fokus er på at styrke deltagernes selvforståelse og mestringsevne. Odense Kommune har udviklet tilbuddet.

Læs om indsatsen My Way to Success

Indsatser for mennesker med erhvervet hjerneskade

Beskæftigelsesrettet hjerneskade/rystelsesindsats
Et beskæftigelsesrettet rehabiliteringsforløb for mennesker med en erhvervet hjerneskade. Forløbet tager udgangspunkt i en neurofaglig udredning. Målet med forløbet er at fastholde personen i beskæftigelseForløbet tilbydes på Sjælland.  

Læs om indsatsen Beskæftigelsesrettet hjerneskade/rystelsesindsats

Indsatser for mennesker med psykiske vanskeligheder

Individuelt planlagt job med støtte (IPS)
IPS er en indsats for mennesker med svære psykiske vanskeligheder. Indsatsen er integreret med behandling i det psykiatriske system. Målet er at opnå og fastholde en ansættelse på en ordinær arbejdsplads. Indsatsen tilbydes flere steder i landet.

Læs om indsatsen IPS

Integreret Behandlings- og Beskæftigelsesindsats til Sygedagpengemodtagere (IBBIS)
IBBIS er en forsøgsindsats. Det er en integreret indsats mellem psykiatri og jobcenter. Målet er at få sygemeldte borgere med psykiske udfordringer tilbage i job.

Læs om indsatsen IBBIS

Indsatser for mennesker med et synshandicap

Pre-Employment Program (PEP)
Det landsdækkende program er for mennesker med et alvorligt synshandicap. Forløbet er intensivt og løber over fem uger. Målet er at gøre deltagerne i stand til selv at tage ansvar for at opnå og fastholde en beskæftigelse.

Læs om indsatsen Pre-Employment program (PEP)

Indsatser for mennesker med udviklingshæmning

KLAPjob 
KLAPjob hjælper især mennesker med udviklingshæmning og en førtidspension i job. KLAPjob står for matchningen med et job i landsdækkende samarbejdsvirksomheder. Det er gratis for jobcentrene at samarbejde med KLAPjob.

Læs om indsatsen KLAPjob

JOBstien 
JOBstien er et forløb til mennesker med udviklingshæmning. Formålet med indsatsen er arbejdsinkludering. Indsatsen består af jobsøgning, jobtilpasning, ansættelse og fastholdelse i job. JOBstien tilbydes i Aarhus Kommune.

Læs om indsatsen JOBstien

Indsatser på tværs af handicapmålgrupper

Social støtte i overgang til og fastholdelse af job
Indsatsen kobler en beskæftigelsesrettet indsats med en socialfaglig indsats. Borgerne støttes overgangen mellem ledighed og job. Indsatsen er rettet mod ledige med andre udfordringer end ledighed. Målet er beskæftigelse.  

Læs om indsatsen Social støtte ifm. job

Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap
Et inspirationsprojekt, der bidrager med viden om, hvordan jobcenteret kan øge beskæftigelsen for ledige med handicap. Blandt andet er en screeningsmodel blevet afprøvet. Screeningsmodellen skal opdage mennesker med handicap, når de henvender sig til jobcenteret.  

Læs om projektet om rummeligt arbejdsmarked

Redskaber på tværs af indsatser

Redskaberne går på tværs af indsatser og handicapmålgrupper, og kan bruges uafhængigt af indsatserne.

Redskaber på tværs af indsatser

Sidst opdateret 27/09 2021