Gå til indhold

JOBstien – Støttet Beskæftigelse

Støttet Beskæftigelse er udviklet til mennesker med udviklingshæmning. Formålet med indsatsen er arbejdsinkludering. Aarhus Kommune tilbyder støttet beskæftigelse under navnet JOBstien.

Målgruppen for JOBstien – Støttet Beskæftigelse - er mennesker med handicap, der har behov for støtte til at opnå og fastholde en beskæftigelse. Handicappet kan være både psykisk og fysisk. I Aarhus Kommune er indsatsen JOBstien rettet mod mennesker med udviklingshæmning.

Formålet med indsatsen er arbejdsinkludering

Støttet Beskæftigelse er baseret på en arbejdsinkluderingstankegang. Indsatsen bygger på en værdi om, at alle mennesker med et handicap kan opnå beskæftigelse på ordinære arbejdspladser, hvis blot de modtager den fornødne støtte.

Formålet med Støttet Beskæftigelse er derfor at yde denne støtte, så der opnås en beskæftigelse. En beskæftigelse skal samtidig sikre deltagerne en ligeværdig inklusion i samfundet.

Otte principper og jobpædagoger 

Støttet Beskæftigelse er et program med otte principper. De vigtigste principper er, at deltagelsen er frivillig. Deltagelsen tager udgangspunkt i det enkelte menneskes ønsker og behov. Støtten gives, så længe der er behov. Gangen i et forløb er: først jobsøgning, så jobtilpasning og udvikling og endelig jobfastholdelse.

Centralt i JOBstien står en jobpædagog. Jobpædagogen har viden om det specifikke handicap og støttebehovene. Jobpædagogen har desuden indsigt i, hvordan arbejdsmarkedet og arbejdspladser fungerer.

Jobpædagogerne hjælper borgerne med at skabe struktur og forudsigelighed i hverdagen og på arbejde. Jobpædagogerne vejleder samtidig virksomhederne i borgernes særlige udfordringer.

JOBstien er tilgængelig i Aarhus Kommune

Aarhus Kommune anvender principperne fra Støttet Beskæftigelse i deres tilbud JOBstien. De to programmer Støttet Beskæftigelse (Supported Employment, SE) og Individuelt Planlagt job med Støtte (IPS) indeholder nogenlunde de samme principper. IPS har dog en anden målgruppe end JOBstien. Adgangen til de forskellige indsatser (herunder JOBstien) går gennem jobcenteret. 

Resultater af programmet Støttet Beskæftigelse

Jobstien i Aarhus Kommune har foreløbig skaffet 140 mennesker med udviklingshæmning i arbejde. Støttet Beskæftigelse (Supported Employment, SE) som program er testet internationalt. Programmet viser signifikante beskæftigelseseffekter for gruppen.

Læs mere om resultaterne af Støttet Beskæftigelse

Sidst opdateret 12/08 2021