Gå til indhold

Mennesker med moderate eller svære psykiske vanskeligheder i job

Psykiske vanskeligheder kan i nogle tilfælde påvirke funktionsevnen. I et job kan en ansat med psykiske vanskeligheder dog stadig bidrage med både faglige kompetencer og arbejdserfaring.

De fleste mennesker med psykiske vanskeligheder har mange ressourcer, som de kan tilbyde arbejdspladser. Dette kan ske, hvis de modtager den rette behandling og støtte, og der skabes tilpassede rammer for deres arbejdsopgaver

Mennesker kan opleve psykiske vanskeligheder i flere sværhedsgrader, der kan være knyttet til for eksempel angst, depression, skizofreni og bipolar affektiv sindslidelse.  

Håndtering af nedsatte kognitive funktionsevner

Nogle mennesker med en psykisk sygdom kan opleve kognitive vanskeligheder og udtrætning. Tanker og koncentration kan blive forstyrret af andre tanker. Medicin kan påvirke evnen til at koncentrere sig og fokusere på for eksempel arbejdsopgaver. Disse vanskeligheder kan dog sagtens håndteres i samarbejde mellem virksomhed og medarbejder.  

En klar struktur på arbejdsdagen kan understøtte koncentrationen, og det samme kan tilpassede og afgrænsede arbejdsopgaver. Opgaver med for eksempel høj kompleksitet, der kræver længevarende og stor koncentration, kan planlægges og evt. undgås, hvis der er behov for det.

Endelig kan nogle mennesker med psykiske vanskeligheder have glæde af nye eller færre arbejdsopgaver, et reduceret antal daglige arbejdstimer og længere pauser i løbet af en arbejdsdag. 

Læs mere om teknologistøtte til at planlægge og skabe overblik over arbejdsdagen 

Håndtering af sociale interaktioner

For nogle mennesker med psykiske vanskeligheder kan det være en udfordring at indgå i de sociale interaktioner, der opstår i løbet af en arbejdsdag.

Sociale relationer kræver en indlevelse i, hvad andre, for eksempel kolleger, føler. En evne, som nogle mennesker med psykiske vanskeligheder i perioder kan have svært ved at udvise.  

Udfordringerne kan håndteres i fællesskab på arbejdspladsen gennem åbenhed om følgerne af psykiske vanskeligheder. I et samarbejde med kollegaen med psykiske vanskeligheder kan der aftales rammer for socialt samvær. Rammernkan aftales for eksempel en ”husorden” eller i en dialog om hensyn, der skal tages i visse perioder for at skabe en god arbejdssituation. 

Læs mere om teknologistøtte til at indgå på arbejdspladsen

Håndtering af perioder med svingende humør

Nogle mennesker med psykiske vanskeligheder kan opleve humørsvingninger, hvor for eksempel vrede og glæde afløser hinanden uden synlig grund.

Ligeledes kan nogle mennesker med en psykisk sygdom opleve, at selvbebrejdelser og skyldfølelse afløses af selvglæde og grænseløshed. Egentlig depression kan også forekomme. Sådanne svingninger kan nogle gange opleves som en udfordring for kolleger 

Udfordringer ved humørsvingninger kan håndteres i det kollegiale fællesskab på en arbejdsplads gennem åbenhed om følgerne af psykiske vanskeligheder. For nogle mennesker kan teknologi til for eksempel mindfulness og vejrtrækningsøvelser være en hjælp til at forebygge stressfyldte perioder og reducere svingende humør. 

I krisesituationer kan en app med en personlig kriseplan være et redskab, der skaber tryghed og giver konkrete handlemuligheder til at håndtere en svær periode. 

Håndtering af perioder med nedsat eller hæmningsløs tale 

Noglmennesker med psykiske vanskeligheder kan i perioder opleve, at evnen til at tale og kommunikere klart bliver nedsat. I andre perioder kan nogle mennesker opleve en uimodståelig trang til hæmningsløs tale.

Sådanne perioder kan udfordre normerne for kommunikationen på en arbejdsplads. Igen kan åbenhed og rammer for kommunikationen på arbejdspladsen være en hjælp. En hjælp både for personen med psykisk sygdom og for kollegerne. 

Se filmen om Alice, der har psykiske vanskeligheder og arbejder hos Digital Hub Denmark. 

  

Ikon af arbejdsplads  Ikon af kommune
Opmærksomhedspunkter til 
arbejdsplads og kommune
 

  • Mennesker med psykiske vanskeligheder er lige så forskellige som alle andre. De oplevede udfordringer varierer over tid og kan håndteres. 
  • Nogle har en ufuldendt skolegang og uddannelse. Andre har gennemført en uddannelse. 
  • Nogle psykiske vanskeligheder opstår i forbindelse med belastninger i udførelsen af et arbejde.
  • De fleste modtager behandling og/eller medicinering, der betyder, at de håndterer udfordringer og lever et relativt normalt liv. 
  • Mennesker med svære psykiske vanskeligheder vil i mange tilfælde have behov for støtte for at opnå og fastholde job. 

Sidst opdateret 12/08 2021