Gå til indhold

Stikprøvekontrol – Kontaktoplysninger på Tilbudsportalen (Oplysningsnummer 21-23 og 27-28)

Socialstyrelsen påbegynder i april 2022 en stikprøvekontrol med fokus på tilbuds indberettede kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail) efter oplysningsnummer 21-13 og 27-28 i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Socialstyrelsen er forpligtiget til at føre stikprøvekontrol med oplysninger i Tilbudsportalen i henhold til § 14, stk. 4 i Lov om social service, samt kapitel 5 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

Stikprøvekontrollens emne

Socialstyrelsen gennemfører stikprøvekontrol med fokus på tilbuddenes indberettede kontaktoplysninger (telefonnummer og e-mail).

Konkret bliver der ført kontrol med tilbud, som pr. 31. marts 2022, ikke har opdateret deres kontaktoplysninger på Tilbudsportalen de sidste 24 måneder. De offentliggjorte kontaktoplysninger er obligatoriske og skal indberettes af tilbuddene, jf. oplysningsnummer 21-23 og 27-28, i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen.

På Tilbudsportalen kan tilbud vælge, om lederen er kontaktperson for tilbuddet, eller om tilbuddet har en kontaktperson jf. oplysningsnummer 23 i bilag 1, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen. Der føres derfor stikprøvekontrol med lederens e-mail (oplysningsnummer 21) og lederens telefonnummer (oplysningsnummer 22), for de tilbud som har registreret, at lederen er kontaktperson for tilbuddet, og kontaktpersonens e-mail (oplysningsnummer 27) og kontaktpersonens telefonnummer (oplysningsnummer 28), for de tilbud som har registreret, at lederen ikke er kontaktperson for tilbuddet.

Socialstyrelsen har ved tidligere stikprøvekontroller erfaret, at flere tilbud på Tilbudsportalen har forældede kontaktoplysninger. Af § 1, nr. 4, i bekendtgørelse om Tilbudsportalen, fremgår det at formålet med Tilbudsportalen bl.a. er at understøtte tilsynsmyndighedernes arbejde. På den baggrund har Socialstyrelsen valgt, at der i den forestående stikprøvekontrol skal føres kontrol med, at tilbuds indberettede obligatoriske kontaktoplysninger på Tilbudsportalen er opdaterede og retvisende.

Du kan læse mere om Socialstyrelsens proces for stikprøvekontrol med oplysninger på Tilbudsportalen her.

Indberetning på Tilbudsportalen

På tilbuddets indberetningsside under trinnet ”Kontaktoplysninger” på Tilbudsportalen, har du mulighed for at indberette e-mail og telefonnummer for lederen af tilbuddet, samt e-mail og telefonnummer for kontaktpersonen for tilbuddet, såfremt lederen ikke er kontaktperson for tilbuddet.

Oplysningerne sendes til godkendelse hos tilbuddets tilsynsførende myndighed under trinnet ”Opsummering”.

Har du brug for hjælp til indberetningen, kan du finde vejledninger under support og hjælp på Tilbudsportalen eller kontakte Tilbudsportalens support.

 

Gå til Tilbudsportalens supportside.

Sidst opdateret 27/04 2022