Håndbog for tilsynsførende

Her kan du læse spørgsmål og svar, der handler om webhåndbogen til de tilsynsførende.

Fold alle teksterne ud eller ind

Hvad er Håndbog til socialtilsyn - og hvordan bruger jeg den?

Håndbog til socialtilsyn er en webhåndbog til tilsynsførende udarbejdet af Socialstyrelsen i samarbejde med de fem socialtilsyn. Den har til formål at understøtte socialtilsynets arbejde med at foretage vurderinger og træffe afgørelser på et ensartet og systematisk vidensgrundlag.


I håndbogen finder du blandt andet:

  • Vejledende tekster om tilrettelæggelse og udførelse af socialtilsynets opgaver
  • Redskaber/skabeloner til at indhente og bearbejde de oplysninger, som socialtilsynet skal basere sine vurderinger på
  • Redskaber/skabeloner til at formidle socialtilsynets afgørelser og understøtte kvalitetsudviklingen i de sociale tilbud.


Håndbog for tilsynsførende 

Hent Læsevejledningen i håndbogens Oversigt over guides og redskaber

Sidst opdateret 17/04 2015