Anonyme henvendelser (whistleblow)

Her kan du læse spørgsmål og svar, der handler om anonyme henvendelser (whistleblow) i forhold til socialtilsyn.

Fold alle teksterne ud eller ind

Kan et skærpet tilsyn iværksættes udelukkende på baggrund af anonyme henvendelser om forholdene i et tilbud?

Reglerne vedrørende anonyme henvendelser fremgår af lov om socialtilsyn § 11, stk. 3. Heraf fremgår det, at socialtilsynet ikke må oplyse til tilbuddet eller andre, at det har modtaget en henvendelse.

Socialtilsynet kan, jf. lov om socialtilsyn § 8, stk. 1, og bekendtgørelse om socialtilsyn §§ 7-10, træffe afgørelse om at iværksætte skærpet tilsyn, når forholdene i et tilbud tilsiger det. Socialtilsynet skal, i forbindelse med iværksættelse af skærpet tilsyn, udstede påbud til tilbuddet.

Hensigten med ordningen er at sikre, at bekymrende forhold kan nå frem til socialtilsynet, så socialtilsynet har det bredest mulige grundlag for varetagelse af tilsynsopgaven.

En anonym henvendelse kan derfor ikke i sig selv danne grundlag for, at socialtilsynet træffer afgørelse om skærpet tilsyn og /eller påbud. Dette gælder også, selvom der er tale om flere sammenfaldende henvendelser.

Henvendelsen (erne) kan derimod udløse, at socialtilsynet beslutter at iværksætte undersøgelser af tilbuddet, fx i form af uanmeldt tilsynsbesøg og/eller intensiveret tilsyn. Socialtilsynet skal i givet fald sikre, at der ikke videregives oplysninger om henvendelser til tilbuddet.

Socialtilsynet vurderer på det grundlag, som kommer frem via tilsynet, forholdene i tilbuddet, og træffer evt. afgørelse om at iværksætte skærpet tilsyn med videre efter ovennævnte bestemmelser.

Sidst opdateret 17/04 2015