Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Socialstyrelsen har i maj og juni 2018, i samarbejde med Arbejdstilsynet, afholdt en faglig temadag i hvert af de 5 socialtilsyn om de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse.

Formålet med de faglige temadage var at opkvalificere medarbejdere i socialtilsynene med:

  • Viden om de nationale retningslinjer, herunder intentionerne med og hovedlinjerne i de nationale retningslinjer. 
  • Kendskab til Arbejdstilsynets tilsyn ift. voldsforebyggelse, herunder Arbejdstilsynets rolle og fokus.
  • Inspiration til, hvordan retningslinjerne kan omsættes i en tilsynsmæssig kontekst.

Materiale fra temadagene:

Oplæg til rammesætning af dagen

Oplæg om de nationale retningslinjer

Oplæg om Arbejdstilsynets tilsyn ift. voldsforebyggelse

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Sidst opdateret 09/03 2020