Tilbud med flere afdelinger

Materiale fra undervisningsdage marts 2016 i brugen af kvalitetsmodellen ved tilbud med flere afdelinger.

Socialstyrelsen har i marts 2016 afholdt fire undervisningsdage for de fem socialtilsyn om brugen af kvalitetsmodellen på tilbud med flere afdelinger.

Materiale fra undervisningsdagen

Sidst opdateret 19/12 2018