Faglige uddannelsesdage 2015

Anbefalinger og klarhed om formål og funktion for kvalitetsmodellens tre niveauer og bidrag til tydeliggørelse af brugen af kvalitetsmodellen i forhold til forskellige tilbudstyper og målgrupper.
Sidst opdateret 22/08 2016