Undervisningsdage på alkohol- og stofområdet i januar 2016

Januar 2016 afholdt Socialstyrelsen i samarbejde med Sundhedsstyrelsen undervisningsdage om aktuel bedste viden på alkohol- og stofområdet.

Materiale fra undervisningsdagene:

Her finder du et link til program.
Program for undervisningsdag

Vær opmærksom på at kvalitetsmodellen for tilbud er opdateret pr. 1. januar 2016. Du finder kvalitetsmodellen til henholdsvis tilbud og plejefamilie i vores oversigt med alle guides og redskaber.

Herunder finder du links til de centrale baggrundsmaterialer som undervisningen tager udgangspunkt i. Derudover vil der blive publiceret materiale fra undervisningsdagene, efter undervisningen har fundet sted. 

Alkohol

 • 'Kvalitet i alkoholbehandling - et rådgivningsmateriale', SST 2008. Link til publikation fra Sundhedsstyrelsen
 • 'Retningslinjer for kommunal godkendelse af alkoholbehandlingssteder', SST 2011. Link til retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen
 • 'Nationale klinisk retningslinje for behandling af alkoholafhængighed', SST 2015. Link til publikation fra Sundhedsstyrelsen
 • Nationale klinisk retningslinje for udredning og behandling af personer, der både er alkoholafhængige og har en psykisk lidelse, offentliggøres januar 2016 og vil herefter blive tilgængelig.
 • 'Metoder i familieorienteret alkoholbehandling - om at inddrage partner og børn', SST 2009. Link til Sundhedsstyrelsens publikation 


Stofmisbrugsbehandling

 • Nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling, offentliggøres på Socialstyrelsens hjemmeside primo 2016
 • B.Thylstrup, 'God social misbrugsbehandling' - Link til Birgitte Thylstrups rapport
 • 'Vejledning om særlig støtte til voksne' (vejledning nr. 5 til serviceloven), afsnit VII - Link til Retsinformation
 • Kommunernes Landsforening; 'En styrket misbrugsbehandling' - Link til rapport
 • Socialstyrelsen; 'God sagsbehandling på stofmisbrugsområdet - metodehæfte til fagpersoner omkring mennesker med et stofmisbrug (2019)' - Link til metodehæfte hos Socialstyrelsen
 • Socialstyrelsen; 'Mennesker med stofmisbrug. Sociale indsatser der virker (2013)' - Link til vidensnotat fra Socialstyrelsen


Unge med rusmiddelproblemer

 

Sidst opdateret 26/07 2017