Gå til indhold
Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Håndbog for socialtilsyn > Undersøgelser af tilsynspraksis

Undersøgelser af tilsynspraksis

Socialstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende forskellige typer af undersøgelser af socialtilsynenes tilsynspraksis. Undersøgelserne medvirker til, at auditfunktionen bedst muligt kan understøtte socialtilsynene i deres opgavevaretagelse.

Socialstyrelsens auditfunktion følger socialtilsynenes tilsynspraksis gennem blandt andet stikprøver, auditforløb og andre typer af undersøgelser. Undersøgelserne har til formål at give Socialstyrelsen et indblik i socialtilsynenes kompetencer og udfordringer og blive mere oplyst på en konkret problemstilling.

Stikprøver

I stikprøver udtager og analyserer Socialstyrelsen sagsmateriale fra et antal tilsynssager. Udtagelsen af stikprøver giver Socialstyrelsen et konkret indblik i socialtilsynenes tilsynsfaglige kompetencer og udfordringer. Hermed kan Socialstyrelsen anvende stikprøver som grundlag for at målrette sin vejledning, undervisning og udvikling af tilsynsredskaber.

Socialstyrelsen har udarbejdet følgende stikprøver:

Socialstyrelsens auditforløb

Auditmetoden udgør en særlig metodisk ramme, hvor fagpersoner vurderer og drøfter den faglige socialtilsyns praksis, som er udvalgt som genstand for auditforløbet. På grundlag af auditforløbene udarbejder Socialstyrelsen anbefalinger, særlige fokusområder eller faglig vejledning til de fem socialtilsyn. Disse skal medvirke til at styrke opgaveløsningen og ensartethed i tilsynspraksis.

Auditfunktionen anvender to former for auditeringer:

  • Den lærende audit
    Den lærende audit tager udgangspunkt i socialtilsynenes faglige praksis, herunder socialtilsynenes kvalitetsvurderinger af sociale tilbud og plejefamilier, oftest med udgangspunkt i udvalgte dele af kvalitetsmodellen.
  • Den undersøgende audit
    Den undersøgende audit anvendes, når Socialstyrelsens auditfunktion har en formodning om, at der, på et nærmere bestemt områdeuhensigtsmæssigheder i forhold til tilsynspraksis, som har en karakter, der betyder, at auditfunktionen ønsker at undersøge den tilsynsmæssige praksis nærmere.

Læs mere om Socialstyrelsens audit og allerede gennemførte audits på undersiden ”Gennemførte auditforløb”.

Andre typer af undersøgelser

Foruden de nævnte specifikke analysetyper gennemfører Socialstyrelsens auditfunktion også andre former for analyser. Indholdselementerne kan variere og vil være defineret af den konkrete problemstilling.

Auditfunktionen har udarbejdet følgende andre typer af undersøgelser:

 

Sidst opdateret 07/10 2021