Gå til indhold

Opfølgningsplan

Opfølgningsplanen er et redskab til at understøtte en systematisk opfølgning på udviklingen af kvaliteten i plejefamilien/tilbuddet, fx efter et gennemført tilsyn.

Formålet med opfølgningsplanen er at skabe en konstruktiv og lærende dialog mellem socialtilsynet og ålejefamilien/tilbuddet. Redskabet er en inspiration til tilbuddets/plejefamiliens kvalitetsarbejde.

Opfølgningsplanen kan anvendes af tilbuddet/plejefamilien til at beskrive og dokumentere, hvordan kvaliteten af den sociale indsats skal løftes. Tilsvarende kan den fungere som en ramme for de tiltag, som plejefamilien/tilbuddet iværksætter for fx at rette op på bekymrende forhold, som socialtilsynet har fundet og påpeget, fx ved påbud.

Opfølgningsplanen kan også bruges til at følge op på anbefalinger fra socialtilsynet med henblik på fx at løfte kvalitetsniveauet yderligere. Socialtilsynet kan bruge opfølgningsplanen til at følge med i kvalitetsudviklingen i tilbuddet/plejefamilien.

I den opfølgende dialog mellem socialtilsyn og tilbud/plejefamilien kan opfølgningsplanen altså udfylde en central rolle - først som afsæt for en dialog om plejefamiliens/tilbuddets planlagte tiltag, og hvorvidt disse tiltag fx er realistiske og målbare, og herefter som styringsredskab i omsætningen af tiltagene i praksis.

Opfølgningsplanen udarbejdes af leder, medarbejdere eller plejefamilien i dialog med socialtilsynet.

Opfølgningsplan (sociale tilbud og plejefamilier) med vejledning i listen over alle redskaber

Sidst opdateret 05/03 2020