Gå til indhold

Godkendelses- og tilsynsrapporter

I godkendelses- og tilsynsrapporten formidles socialtilsynets kvalitetsvurdering af tilbud eller plejefamilier, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Godkendelsesrapport

Godkendelsesrapporten formidler socialtilsynets vurdering af kvaliteten i nye sociale tilbud og plejefamilier. Det vil sige, om tilbuddet eller plejefamilien har forudsætninger for og forventede evne til at kunne levere den fornødne kvalitet i indsatsen. 

Godkendelsesrapporten findes i 2 versioner: 

 • Godkendelsesrapport - sociale tilbud
 • Godkendelsesrapport - plejefamilier

Rapporten er bygget op med udgangspunkt i kvalitetsmodellen.

Godkendelsesrapporten indeholder:

 • Stamoplysninger om tilbuddet/plejefamilien.
 • Socialtilsynets samlede vurdering af, om tilbuddet kan godkendes (konklusion).
 • Skriftlig vurdering af kvaliteten inden for alle temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen.
 • Vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet.
 • Oplysninger om datakilder, der ligger til grund for kvalitetsvurderingen.

I godkendelsesrapporten kan også fremgå eventuelle vilkår for godkendelsen.

Selve afgørelsen om godkendelse og herunder eventuelle vilkår meddeles tilbuddet eller plejefamilien i en særskilt afgørelsesskrivelse.

En del af oplysningerne i godkendelsesrapporten skal, jf. § 22 i lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. 

Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten formidler socialtilsynets vurdering af, om tilbuddet eller plejefamilien i praksis har fornøden kvalitet. Kvalitetsvurderingen formidles dels skriftligt for alle kvalitetsmodellens temaer, kriterier og indikatorer.

Desuden fremgår socialtilsynets scorer for hver indikator, og det spindelvæv, som genereres på baggrund af disse scorer.

Tilsynsrapporten formidler også socialtilsynets vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet.

Tilsynsrapporten findes i 2 versioner:

 • Tilsynsrapport - sociale tilbud
 • Tilsynsrapport - plejefamilier

Udarbejdelsen af tilsynsrapporten understøttes i tilsyn.dk.

Tilsynsrapporten indeholder:

 • Stamoplysninger om tilbuddet/plejefamilien.
 • Socialtilsynets samlede vurdering af om tilbuddet kan godkendes (konklusion).
 • Skriftlig vurdering af kvaliteten inden for alle temaer, kriterier og indikatorer i kvalitetsmodellen.
 • Scorerne for hver indikator og på temaniveau. 
 • Grafisk illustration af scorerne/kvalitetsbedømmelsen (spindelvævet).
 • Vurdering af tilbuddets økonomiske kvalitet.
 • Oplysninger om datakilder, der ligger til grund for kvalitetsvurderingen.

For hvert tema kan socialtilsynet endvidere angive eventuelle udviklingspunkter for tilbuddets kvalitet. Desuden fremgår eventuelle påbud og skærpet tilsyn.

Eventuelle afgørelser om påbud og skærpet tilsyn meddeles tilbuddet eller plejefamilien i en særskilt afgørelsesskrivelse.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * i rapporten. Oplysninger videresendes automatisk fra tilsyn.dk til Tilbudsportalen.

Godkendelses- og tilsynsrapporten indgår begge i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbud og plejefamilier.

Sidst opdateret 04/02 2019