Gå til indhold

Opfølgning og udvikling

Socialtilsynet skal både føre kontrol med forholdene i tilbud/plejefamilier og indgå i dialog med tilbud/plejefamilie med henblik på at fastholde og udvikle kvaliteten.

Tilsynsopgaven indeholder såvel et kontrol- som et kvalitetsudviklingsperspektiv. Det er derfor vigtigt, at socialtilsynets vurderinger og afgørelser følges op over for tilbuddet/plejefamilien.

De redskaber, som her præsenteres, er eksempler på redskaber, der kan understøtte dialogen i forhold til opfølgning og udvikling mellem socialtilsynet og den enkelte plejefamilie/tilbud.

Redskaberne understøtter implementeringen af tiltag, der enten skal rette op på bekymrende forhold eller udvikle den generelle indsats i tilbuddet/plejefamilien.

Samtidig kan redskaberne fungere som dokumentationsredskab for de udviklingsinitiativer, som tilbuddet/plejefamilien igangsætter.

Godkendelses- og tilsynsrapporter

Opfølgningsplan 

Sidst opdateret 29/04 2019