Dokumenter - en kilde til viden

Dokumenter er en vigtig kilde til viden i arbejdet med at godkende og føre tilsyn.

Dokumenter kan både indeholde relevante oplysninger til brug for bedømmelsen af kvalitet og understøtte den samlede vurdering.

Indhentning af dokumenter

Der kan, ved godkendelse og tilsyn, indhentes forskellige former for dokumenter. Noget findes i forvejen og skal blot rekvireres, mens andre dokumenter kan udarbejdes efter behov af det sociale tilbud eller plejefamilien. 

Dokumenter som vidensgrundlag

De indhentede dokumenter bidrager på forskellig vis til det vidensgrundlag, hvorpå socialtilsynet foretager sine faglige vurderinger. Dokumenter har ofte en værdi i sig selv, men skal også ses i sammenhæng med oplysninger indhentet via interview og observation. 

Opgaven med at godkende og føre tilsyn tager som hovedregel udgangspunkt i tilgængeligt skriftligt materiale vedrørende tilbuddet, fx:

  • Ansøgning
  • Oplysningsskema
  • Godkendelses- og tilsynsrapporter.

Oplysningerne bidrager til at målrette tilrettelæggelsen af godkendelsen og/eller tilsynet - og ligger til grund for vurderingen af, hvilke øvrige oplysninger der er behov for at indhente (dokumenter, interview- eller observation).

Sidst opdateret 28/01 2019