Gå til indhold

De tilsynsfaglige trin

Et tilsyn indebærer en række tilsynsfaglige trin. Til hvert trin hører en række overvejelser – eksempelvis om, hvilke tilsynsmæssige overvejelser, du kan gøre dig, når du skal indhente oplysninger, foretage din kvalitetsvurdering og understøtte opfølgning og udvikling.

På siderne nedenfor kan du læse om, hvilke oplysninger du eksempelvis kan vælge at indhente og hvilke metoder, du kan vælge at anvende, når du skal foretage en faglig vurdering af kvaliteten på et socialt tilbud eller en plejefamilie. Du kan i øvrigt læse om principperne for kvalitetsvurderingen samt, hvilke overvejelser du kan gøre dig i forhold til den efterfølgende dialog med tilbuddet eller plejefamilien.   

Indhentning af oplysninger

Hvordan opnår du systematik og ensartethed i indhentningen og bearbejdningen af oplysninger? Få inspiration til, hvordan dokumentation, interview og observation tilsammen kan udgøre et solidt grundlag for den faglige vurdering.

Indhentning af oplysninger

Principper for kvalitetsvurderingen

Her finder du principper for kvalitetsvurderingen, der understøtter opgaven med at vurdere et tilbuds eller en plejefamilies kvalitet ud fra kvalitetsmodellen.

Principper for kvalitetsvurderingen

Opfølgning og udvikling

Dialog er et vigtigt redskab. Her finder du inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du målrettet kan følge op og give feedback til det sociale tilbud eller plejefamilien.

Opfølgning og udvikling

Den samlede oversigt over alle guides og redskaber

Sidst opdateret 05/03 2020