Gå til indhold

Generelle guides og redskaber

Her finder du en oversigt med de generelle guides og redskaber, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver.

De skemaer, som kan udfyldes elektronisk, findes i 2 versioner (i pdf og Word), så det er muligt at udfylde skemaet i Word.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er reguleret i bilag til bekendtgørelse om socialtilsyn. Find kvalitetsmodellen for henholdsvis sociale tilbud og plejefamilier, gældende pr. 3. maj 2020.

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 1: Kvalitetsmodel for tilbud

Bekendtgørelse om socialtilsyn, Bilag 2: Kvalitetsmodel for plejefamilieområdet

Interviewguides

Sociale tilbud (eksempel) (pdf)

Plejefamilier (eksempel) (pdf)

Observationsguides

Sociale tilbud (pdf)

Plejefamilier (pdf)

Opfølgningsplan med vejledning

Sociale tilbud (Word)

Plejefamilier (Word)

Godkendelseskoncept for plejefamilier

Vejledning i brug af redskab til afdækning af ansøgers mentaliseringsressourcer

Vejledning i brug af redskab til observation af familiedynamik i ansøgerfamilier

Vejledning i brug af redskab til afdækning af hjemmeboende børns perspektiver i ansøgerfamilier

Grundkursus for plejefamilier

Undervisningsvejledning til grundkursus i at være plejefamilie (dias til undervisningsdagene fremgår af bilagene)

 

    Sidst opdateret 15/09 2020