Generelle guides og redskaber

Her finder du en oversigt med de generelle guides og redskaber, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver.

De skemaer, som kan udfyldes elektronisk, findes i 2 versioner (i pdf og Word), så det er muligt at udfylde skemaet i Word.

Kvalitetsmodellen

Kvalitetsmodellen er reguleret i bilag til bekendtgørelse om socialtilsyn. Find kvalitetsmodellen for henholdsvis sociale tilbud og plejefamilier, gældende pr. 1. januar 2017.

Interviewguides

Observationsguides

Opfølgningsplan med vejledning

    Sidst opdateret 12/02 2019