Gå til indhold

Guides og redskaber

Socialstyrelsen udarbejder løbende guides og redskaber, der kan anvendes til at understøtte socialtilsynets opgaver.

Nogle guides og redskaber har en generel karakter og kan anvendes på tværs af tilbudstyper og målgrupper, mens andre guides og redskaber er målrettet en særlig målgruppe eller tilbudstype. 

De målrettede guides og redskaber kvalificerer på forskellig vis  socialtilsynets faglige skøn og bidrager til de tilsynsførendes indsigt i aktuelt bedste viden inden for en række af de områder, som de fører tilsyn inden for.

Oversigt over alle guides og redskaber: 

Generelle guides og redskaber

De generelle guides og redskaber er ikke målrettet en særlig målgruppe eller tilbudstype. I stedet præsenterer de mere overordnede overvejelser og anbefalinger samt konkrete forslag eller anvisninger til, hvordan tilsynsopgaven kan gribes an.

Link til generelle guides og redskaber

Inddragelse af børn, unge og pårørende

Der er udviklet en række guides og redskaber, der understøtter inddragelsen af børn, unge og pårørendes perspektiv i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Det omfatter tegnefilm, pjecer, spørgeskemaer, observationsguide, gode erfaringer m.v. 

Link til inddragelse af børn, unge og pårørende

Tilbud med stofmisbrugsbehandling

Med udgangspunkt i de nationale retningslinjer for den sociale stofmisbrugsbehandling har Socialstyrelsen udarbejdet en guideline til støtte for socialtilsynets vurdering af kommunal social stofmisbrugsbehandling.

Link til tilbud med stofmisbrugsbehandling

Sidst opdateret 05/03 2020