Gå til indhold

Om dialogforpligtelsen

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet føre tilsyn med forholdene i et tilbud og indgå i dialog med tilbuddet.

Socialtilsynenes dialogforpligtelse er først og fremmest fastsat i lov om socialtilsyn § 7, stk. 1.

Fokus på dialogforpligtelsen

I forbindelse med den politiske opfølgning på socialtilsynsreformen i første halvår 2016 var der et politisk fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse.

Det blev derfor fremhævet i de reviderede lovbemærkninger, at der også fremadrettet skulle være fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse i godkendelsesopgaven og det driftsorienterede tilsyn. Samtidig blev det præciseret, at der skulle foregå en dialog forud for udstedelse af påbud.

Læs mere om socialtilsynets dialogforpligtelse: 

Lovgivning om socialtilsynenes dialogforpligtelse (pdf)

Sidst opdateret 13/02 2019