Hvad siger loven?

Lov om socialtilsyn regulerer godkendelse og driftsorienteret tilsyn af sociale tilbud og plejefamilier.
Sidst opdateret 06/08 2019