Hvad siger loven?

Lov om socialtilsyn regulerer godkendelse og driftsorienteret tilsyn af sociale tilbud og plejefamilier.

Her finder du links til lov om socialtilsyn, bekendtgørelser samt anden lovgivning med relevans for socialtilsynets opgaveløsning. 

Du finder også uddybende beskrivelser af væsentlige områder i loven, som regulerer og præciserer:

Lovgivning for socialtilsynet

retsinformation.dk finder du gældende love, bekendtgørelser, vejledninger og forarbejder til lovgivningen: 

Anden relevant lovgivning for socialtilsynet

lov om socialtilsyn

 

 

Sidst opdateret 11/11 2019