Godkendelses- og tilsynsrapport

Godkendelses- og tilsynsrapporten er en opsummering af socialtilsynets bedømmelse af kvalitet og den samlede vurdering af tilbud eller plejefamilier, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn.

Godkendelsesrapport

Godkendelsesrapporten formidler resultatet af godkendelsesprocessen og findes i 4 versioner, alt efter om der er tale om godkendelse af nye eller eksisterende plejefamilier/tilbud:

  • Godkendelsesrapport - nye sociale tilbud
  • Godkendelsesrapport - eksisterende sociale tilbud
  • Godkendelsesrapport - nye plejefamilier
  • Godkendelsesrapport - eksisterende plejefamilier


En del af oplysningerne i godkendelsesrapporten skal, jf. § 22 i lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger er markeret med * i rapporten.

Udarbejdelsen af godkendelsesrapporten forventes at blive it-understøttet i tilsyn.dk i løbet af 2015.

Skabelon til godkendelsesrapporter i Oversigt over alle guides og redskaber


Tilsynsrapport

Tilsynsrapporten er en opsummering af socialtilsynets bedømmelse af kvaliteten og den samlede vurdering af tilbuddet eller plejefamilien, jf. §§ 6 og 12-18 i lov om socialtilsyn, i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn. Tilsynsrapporten formidler socialtilsynets vurdering af tilbuddet/plejefamilien.

Udarbejdelsen af tilsynsrapporten understøttes i tilsyn.dk. Når man i tilsyn.dk beder systemet om at køre en rapport, genereres der automatisk en tilsynsrapport med alle relevante oplysninger.

Tilsynsrapporten består overordnet af:

  • Stamoplysninger om tilbuddet/plejefamilien
  • Oplysninger om datakilder, der ligger til grund for tilsynsrapporten
  • Bedømmelse og vurdering af kvaliteten på temaniveau, herunder en grafisk illustration af kvalitetsbedømmelsen
  • Vurdering af økonomiske og organisatoriske forhold (for plejefamilier er vurderingen af økonomiske og organisatoriske forhold udelukkende indeholdt i kvalitetsmodellen)
  • Samlet vurdering af, om tilbuddet/plejefamilien fortsat kan godkendes, herunder afgørelser og eventuelle udviklingspunkter.

En del af oplysningerne i tilsynsrapporten skal, jf. § 22 i lov om socialtilsyn, fremgå af Tilbudsportalen. Disse oplysninger videresendes automatisk fra tilsyn.dk til Tilbudsportalen.

Godkendelses- og tilsynsrapporten indgår begge i socialtilsynets feedback og opfølgning i forhold til tilbud og plejefamilier.

Sidst opdateret 17/04 2015