Guides og redskaber

Oversigt med alle de guides og redskaber, der er udarbejdet til at understøtte socialtilsynets opgaver. En genvej til den konkrete guide eller redskab, som du har brug for som tilsynsførende, når du skal godkende eller føre tilsyn med et tilbud eller ej plejefamilie

De forskellige guides og redskaber giver på forskellig vis inspiration til, hvordan de enkelte elementer af godkendelses– og tilsynsopgaven kan gennemføres på en systematisk måde. Nogle guides præsenterer mere overordnede overvejelser og anbefalinger, mens andre redskaber giver konkrete forslag eller anvisninger til, hvordan opgaven kan gribes an.

  • Indhentning af oplysninger
    Hvordan opnår du systematik og ensartethed i indhentningen og bearbejdningen af oplysninger? Få inspiration til, hvordan dokumentation, interview og observation tilsammen kan udgøre et solidt grundlag for den faglige vurdering.
  • Bedømmelse og vurdering
    Hvordan foretager du, på baggrund af de indhentede oplysninger, en kvalitetsvurdering? Her finder du guides og redskaber, der understøtter opgaven med at vurdere et tilbuds eller en plejefamilies kvalitet ud fra kvalitetsmodellen. 
  • Opfølgning og udvikling
    Dialog er et vigtigt redskab. Her finder du inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du målrettet kan følge op og give feedback til det sociale tilbud eller plejefamilien.

Se den samlede oversigt over alle guides og redskaber

Sidst opdateret 26/08 2016