Generelle guides og redskaber

Der er udarbejdet en række guides og redskaber til at understøtte socialtilsynets opgaver. Disse guides og redskaber giver på forskellig vis inspiration til, hvordan de enkelte elementer af godkendelses- og tilsynsopgaven kan gennemføres på en systematisk måde.

Nogle guides præsenterer mere overordnede overvejelser og anbefalinger, mens andre redskaber giver konkrete forslag eller anvisninger til, hvordan opgaven kan gribes an. Kvalitetsmodellen er den eneste af de udarbejdede guides og redskaber, der er reguleret i lov om socialtilsyn, og derfor skal anvendes i vurderingen af, om et tilbud eller plejefamilie har den fornødne kvalitet. De resterende guides og redskaber er til inspiration og kan dermed tilpasses den konkrete kontekst.

  • Indhentning af oplysninger
    Hvordan opnår du systematik og ensartethed i indhentningen og bearbejdningen af oplysninger? Få inspiration til, hvordan dokumentation, interview og observation tilsammen kan udgøre et solidt grundlag for den faglige vurdering.
  • Principper for kvalitetsvurdering
    Her finder du principper for kvalitetsvurderingen, der understøtter opgaven med at vurdere et tilbuds eller en plejefamilies kvalitet ud fra kvalitetsmodellen.
  • Opfølgning og udvikling
    Dialog er et vigtigt redskab. Her finder du inspiration og konkrete redskaber til, hvordan du målrettet kan følge op og give feedback til det sociale tilbud eller plejefamilien.

Se den samlede oversigt over alle guides og redskaber

Sidst opdateret 16/01 2018