Indberetning til Tilbudsportalen

Nye sociale tilbud og nye plejefamilier skal indberettes til Tilbudsportalen.

Her kan du læse om, hvordan nye sociale tilbud og nye plejefamilier bliver indberettet til Tilbudsportalen. 

Indberetning til Tilbudsportalen ved godkendelse af nye sociale tilbud

Som et led i ansøgningen om at blive godkendt skal tilbuddet indberette til Tilbudsportalen. Tilbuddet skal derfor have adgang til indberetningssystemet. Det sker ved, at: 

 1. Tilbuddet tager kontakt til socialtilsynet for at blive godkendt og oprettet på Tilbudsportalen.
 2. Socialtilsynet opretter tilbuddets ansøgning i tilsynssystemet.
 3. I tilbudsansøgningen oplyses: 
  a. Tilbuddets navn
  b. Tilbuddets primære tilbudstype (det juridiske grundlag, som       tilbuddet søger om godkendelse efter)
  c. Navn og e-mailadresse på ansøgeren.
 4. Socialtilsynet opretter tilbuddet i Tilbudsportalen ved at overføre oplysningerne fra ansøgningen til Tilbudsportalen.
 5. Hvis tilbuddet ansøger om godkendelse efter flere tilbudstyper (juridiske grundlag), tilføjes disse i Tilbudsportalen.
 6. Socialtilsynet godkender de overførte oplysninger i Tilbudsportalen.
 7. Herefter har tilbuddet adgang til at indberette til Tilbudsportalen.
 8. Socialtilsynet tilknytter, i eget tilsynssystem, de(n) tilsynsførende, som skal behandle godkendelsen og efterfølgende føre tilsyn med tilbuddet. 
 9. Tilbuddet udfylder og indsender indberetningen til godkendelse. Indberetningen indeholder bl.a. stamdata for tilbuddet, oplysninger om plads og normering, ledige pladser, økonomi, faglig tilgang og metode samt indsatser (herunder ydelser, målgruppe og takst). 
 10. Socialtilsynet behandler ansøgers indberetning efter at have modtaget advisering i eget tilsynssystem. Det indebærer, at: 
  a. Socialtilsynet tilser, at indberetningen stemmer overens med de faktiske forhold og overholder fastsatte standarder. 
  b. Hvis der er dele af indberetningen, som socialtilsynet ikke kan   godkende, afvises disse, og tilbuddet får en e-mail om, at de           afviste dele skal rettes. 
  c. Tilbuddet retter de afviste oplysninger og indsender disse.
 11. Socialtilsynet udfylder en godkendende tilsynsblanket i eget tilsynssystem og videresender den til Tilbudsportalen.
 12. Socialtilsynet godkender tilbuddets samlede indberetning, der så gøres synlig på Tilbudsportalen. 

Nu er det sociale tilbud godkendt og kan søges frem på Tilbudsportalen.

Indberetning til tilbudsportalen ved godkendelse af nye plejefamilier

Ved godkendelse af en plejefamilie skal oplysninger om familien indberettes til Tilbudsportalen. Det sker ved, at:

 1. Ansøger tager kontakt til socialtilsynet for at blive godkendt og oprettet på Tilbudsportalen.
 2. Socialtilsynet indhenter de nødvendige oplysninger for at kunne træffe afgørelse om godkendelse, herunder oplysningerne, der skal indberettes på Tilbudsportalen.
 3. Socialtilsynet opretter plejefamiliens ansøgning i tilsynssystemet. 
 4. Socialtilsynet opretter plejefamilien i Tilbudsportalen ved at overføre oplysningerne fra ansøgningen til Tilbudsportalen.
 5. Socialtilsynet udfylder indberetningen i Tilbudsportalen og tilser, at indberetningen stemmer overens med de faktiske forhold og overholder fastsatte standarder.
 6. Socialtilsynet udfylder en godkendende tilsynsblanket i eget tilsynssystem og videresender den herfra til Tilbudsportalen.
 7. Socialtilsynet godkender plejefamiliens samlede indberetning på Tilbudsportalen.

Herefter kan plejefamilien søges frem på Tilbudsportalen af brugere, der er godkendt til at se oplysninger om plejefamilier.

Oplysninger om plejefamilier er ikke offentligt tilgængelige

Af hensyn til plejefamiliernes privatliv er oplysningerne vedrørende plejefamilier ikke offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.

Plejefamilier kan se egne oplysninger via login med NemID.

Sagsbehandlere, som har et sagligt grundlag, herunder kommunale og private plejefamiliekonsulenter og medarbejdere hos socialtilsynet, få fuld adgang til oplysningerne om plejefamilier på Tilbudsportalen. 

Det er det enkelte socialtilsyn og den enkelte kommune, der administrerer, hvilke medarbejdere som skal tildeles adgang. 

Sidst opdateret 09/07 2019