Gå til indhold

Plejefamiliernes økonomiske kvalitet

Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen af plejefamilierne, vurdere, om den enkelte plejefamilie har den fornødne økonomiske kvalitet.

Det fremgår af socialtilsynsbekendtgørelsens § 12, at socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilierne har den fornødne økonomiske kvalitet.

Formålet med det økonomiske tilsyn med plejefamilier er at sikre, at plejefamilien har økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse for det eller de børn og unge, der anbringes hos dem.

Det kan blandt andet omfatte en vurdering af, om plejefamiliens disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet stabile rammer og vilkår.

Grundlag for en stabil anbringelse

Socialtilsynet skal foretage en overordnet vurdering af, om den enkelte plejefamilies økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse. Socialtilsynet skal altså tage stilling til familiens privatøkonomiske forhold.

Vurderingen tager udgangspunkt i, om familien må forventes at kunne: 

  1. Betale sine løbende udgifter
  2. Opretholde sine økonomiske forpligtelser.

Vurderingen kommer dermed primært til at dreje sig om plejefamiliens rådighedsbeløb.

Socialtilsynet skal ikke, i den overordnede vurdering, forholde sig til, hvordan plejefamilien anvender sin disponible indkomst, eller hvordan plejefamilien har indrettet sin økonomi. Det økonomiske tilsyn med plejefamilierne skal således holdes op i mod, at der er tale om privatpersoners økonomi.

I forbindelse med ansøgning om godkendelse skal plejefamilien, som udgangspunkt, oplyse husstandens samlede indtægter og faste udgifter (brutto og netto) på månedsbasis og indsende de seneste årsopgørelser.

Socialtilsynet kan indhente de oplysninger, som socialtilsynet finder relevante for at kunne forholde sig til, om familiens økonomi understøtter en stabil anbringelse.

Hvis socialtilsynet vurderer, at en plejefamilie ikke har den fornødne økonomiske kvalitet, kan socialtilsynet enten:

  • Undlade at godkende plejefamilien.
  • Foretage en betinget godkendelse af, at forholdene bringes i orden.
Sidst opdateret 11/02 2019