Økonomiske ressourcer

Socialtilsynet skal i forbindelse med godkendelse af plejefamilier som generelt egnede sikre, at plejefamilien har de nødvendige økonomiske ressourcer, der skal til for at sikre en stabil anbringelse.

Det indebærer, at der tages stilling til familiens privatøkonomiske forhold. Vurderingen vil derfor blive en vurdering af, hvorvidt familien må forventes at kunne betale sine løbende udgifter samt af familiens låneforhold, herunder særligt, om de må forventes at kunne opretholde de økonomiske forpligtelser, som de har. Vurderingen kommer dermed til at dreje sig om plejefamiliens rådighedsbeløb er tilstrækkeligt.

En vurdering af familiens privatøkonomi vil blive en meget konkret vurdering, som kan være meget forskellig fra plejefamilie til plejefamilie. I nogle tilfælde kan der være grund til at være ekstra opmærksom på familiens økonomi, fx hvis plejefamilien har ekstra høje udgifter til hestehold eller lignende. 

I forbindelse med ansøgning om godkendelse skal plejefamilien som udgangspunkt oplyse om følgende forhold:

  • Husstandens samlede faste udgifter (brutto og netto) opgivet på månedsbasis.
  • Husstandens samlende indtægter (brutto og netto) opgivet på månedsbasis.
  • Årsopgørelser.

Socialtilsynet kan, til brug for godkendelsen af plejefamilier, indhente de oplysninger, som socialtilsynet finder relevante for at kunne forholde sig til, om familiens økonomi understøtter en stabil anbringelse.

Finder socialtilsynet ikke, at en plejefamilie har de nødvendige økonomiske ressourcer, kan socialtilsynet undlade at godkende plejefamilien eller betinge godkendelse af, at forholdene bringes i orden.

Sidst opdateret 08/07 2016