Godkendelseskoncept

Socialtilsynet følger et fast koncept ved godkendelse af almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Et nyt koncept skal sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse af ansøgerfamilierne, herunder at kvaliteten i ansøgerfamilien afdækkes systematisk og målrettet med afsæt i § 6 i lov om socialtilsyn. 

Godkendelseskonceptet skal desuden sikre, at godkendelsesprocessen er ensartet på tværs af de fem socialtilsyn. Godkendelseskonceptet understøtter vurderingen af væsentlige forhold i kvalitetsmodellen.

De centrale elementer i godkendelseskonceptet er:

Grundkursus

Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen, tilbyde ansøgere et grundkursus i at være plejefamilie. Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven og give socialtilsynet informationer om plejefamiliernes kompetencer.

Grundkurset skal have et omfang svarende til to gange to grundkursusdage. 

Besøg i ansøgers hjem og vejledning til redskaber til afdækning af ansøgers kompetencer

Socialtilsynet skal aflægge minimum to besøg i ansøgers hjem. Det ene besøg skal aflægges inden påbegyndelse af grundkurset. Det andet besøg skal aflægges efter, at ansøger har gennemført de første to kursusdage i grundkurset.

Formålet med de to besøg i ansøgers hjem er blandt andet at observere familiens samspil i det hjem, hvor et eventuelt plejebarn skal bo, at afdække ansøgers mentaliseringsressourcer og at afdække ansøgers egne hjemmeboende børns perspektiver på, hvordan det er at være barn i familien.

I forbindelse med besøgene skal socialtilsynet anvende tre redskaber, som understøtter afdækning og vurdering af ansøgers forudsætning og forventede evne til at levere den fornødne kvalitet som plejefamilie.

Vejledning i brug af:

Redskab til socialtilsynets afdækning af ansøgers mentaliseringressourcer

Redskab til socialtilsynets observation af familiedynamik

Redskab til socialtilsynets afdækning af hjemmeboende børns perspektiver.

Sidst opdateret 05/03 2020