Gå til indhold

Godkendelseskoncept

Socialtilsynet følger et fast koncept ved godkendelse af almene, forstærkede og specialiserede plejefamilier.

Et nyt koncept skal sikre, at socialtilsynet foretager en grundig undersøgelse af ansøgerfamilierne, herunder at kvaliteten i ansøgerfamilien afdækkes systematisk og målrettet med afsæt i § 6 i lov om socialtilsyn. 

Godkendelseskonceptet skal desuden sikre, at godkendelsesprocessen er ensartet på tværs af de fem socialtilsyn. Godkendelseskonceptet understøtter vurderingen af væsentlige forhold i kvalitetsmodellen.

De centrale elementer i godkendelseskonceptet er:

Grundkursus

Socialtilsynet skal, som led i godkendelsen, tilbyde ansøgere et grundkursus i at være plejefamilie. Formålet med grundkurset er at ruste ansøgerne til opgaven og give socialtilsynet informationer om plejefamiliernes kompetencer.

Grundkurset skal have et omfang svarende til to gange to grundkursusdage. 

Besøg i ansøgers hjem og vejledning til redskaber til afdækning af ansøgers kompetencer

Socialtilsynet skal aflægge minimum to besøg i ansøgers hjem. Det ene besøg skal aflægges inden påbegyndelse af grundkurset. Det andet besøg skal aflægges efter, at ansøger har gennemført de første to kursusdage i grundkurset.

Formålet med de to besøg i ansøgers hjem er blandt andet at observere familiens samspil i det hjem, hvor et eventuelt plejebarn skal bo, at afdække ansøgers mentaliseringsressourcer og at afdække ansøgers egne hjemmeboende børns perspektiver på, hvordan det er at være barn i familien.

I forbindelse med besøgene skal socialtilsynet anvende tre redskaber, som understøtter afdækning og vurdering af ansøgers forudsætning og forventede evne til at levere den fornødne kvalitet som plejefamilie.

Vejledning i brug af:

Redskab til socialtilsynets afdækning af ansøgers mentaliseringressourcer

Redskab til socialtilsynets observation af familiedynamik

Redskab til socialtilsynets afdækning af hjemmeboende børns perspektiver.

Sidst opdateret 05/03 2020