Gå til indhold

Ansøgning som plejefamilie

Ansøgere som plejefamilie skal indsende en ansøgning til det socialtilsyn, der har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med plejefamilier i den kommune, hvor ansøgerne bor.

Socialtilsynene skal tilbyde råd og vejledning om godkendelse og tilsyn til tilbud og plejefamilier, der ansøger om at blive godkendt.

Efter modtagelse af ansøgningen følger Socialtilsynet et fast koncept, som sikrer en grundig undersøgelse og et ensartet godkendelsesforløb på tværs af socialtilsynene.

På baggrund af godkendelsesforløbet og dialog med ansøger, træffer socialtilsynet afgørelse om godkendelse som enten almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie, såfremt ansøgeren opfylder betingelserne for godkendelse.

Ansøgningsskema som plejefamilie findes på socialtilsynenes hjemmesider.

Socialtilsynet anvender oplysningerne i ansøgningen til at oprette ansøgeren på Tilbudsportalen.

Ansøgningsprocessen som plejefamilie:Illustration af ansøgningsprocessen som plejefamilie – ansøgning, besøg i hjemmet, grundkursus dag 1+2, besøg i hjemmet, grundkursus dag 3+4, afsluttende samtale samt afgørelse.   

Sidst opdateret 30/07 2019