Gå til indhold

Afgørelse om godkendelse

Socialtilsynet træffer afgørelse om, hvorvidt en ansøger kan godkendes til målgruppen. Der er fortsat mulighed for, at kommunen, der har ansvaret for barnets ophold i plejefamilien, kan godkende netværksplejefamilier.

Ansøger kan klage over alle socialtilsynets afgørelser, jf. de almindelige klageregler på det sociale område. 

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, kapitel 10, klageregler, på retsinformation.dk  

Ankestyrelsens vejledning om at skrive en afgørelse på ast.dk

De forskellige typer afgørelser:

Fold alle teksterne ud eller ind

Godkendelse

Socialtilsynet træffer afgørelse om godkendelse af ansøgere som almen, forstærket eller specialiseret plejefamilie. Godkendelse sker, hvis ansøgningen - og dermed ansøgerne - ud fra en samlet vurdering vurderes at have forudsætninger for og forventet evne til at have den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed til at modtage børn i målgruppen inden for rammerne af godkendelsen og i overensstemmelse med kravene i kvalitetsmodellen. 

Mulighed for godkendelse af plejefamilier i op til 3 x 2 uger i akutsituationer

Det følger af bestemmelsen, at kommunalbestyrelsen i en periode på op til 3 uger kan benytte ikke-godkendte plejefamilier i akutsituationer. Barnet skal herefter placeres i en godkendt plejefamilie eller socialt tilbud.

Socialtilsynet kan, når særlige grunde taler for det, træffe afgørelse om, at ikke-godkendte plejefamilier kan benyttes i yderligere 3 uger. Dvs. i alt 6 uger. De særlige grunde kan fx være, at godkendelse af en plejefamilie er i gang og er afsluttet inden for højst 3 uger, eller at der med sikkerhed bliver plads i et egnet tilbud eller en anden plejefamilie inden for 3 uger.

Betinget godkendelse

Socialtilsynet kan i forbindelse med godkendelsen fastsætte vilkår, hvis opfyldelse er en betingelse for godkendelse.

Muligheden for fastsættelse af vilkår er tiltænkt situationer, hvor der udstår formalia, eller hvor der er andre forhold, som er væsentlige nok til at være en betingelse for godkendelse, men som omvendt trods alt alene udgør en mindre del af det samlede godkendelsesgrundlag.

Da det har vidtrækkende betydning for ansøger at vide, om og hvornår den endelige godkendelse kan forventes at falde på plads, er det vigtigt, at vilkåret formuleres tydeligt, så ansøgeren ved, hvad det forudsætter at blive endelig godkendt, og hvornår det forventes at ske.

Godkendelser med vilkår beskrives mere indgående i vejledning om socialtilsyn.

Afslag på godkendelse

Socialtilsynet kan træffe afgørelse om afslag på ansøgning om godkendelse, hvis tilbuddet i familien ud fra en samlet vurdering ikke vurderes at have den fornødne faglige kvalitet og økonomiske bæredygtighed, jf. lovgivningen og temaerne i kvalitetsmodellen.

Sidst opdateret 26/06 2019