Om dialogforpligtelsen

I forbindelse med den politiske opfølgning på socialtilsynsreformen i første halvår 2016, var der et politisk fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse og det blev derfor fremhævet i de reviderede lovbemærkninger, at der også fremadrettet skulle være et fokus på socialtilsynenes dialogforpligtelse i godkendelsesopgaven og det driftsorienterede tilsyn.  Samtidig blev det præciseret, at der skulle foregå en dialog forud for udstedelse af påbud.

Socialtilsynenes dialogforpligtelse er først og fremmest fastsat i lov om socialtilsyn § 7, stk. 1, hvor det fremgår, at socialtilsynene i forbindelse med det driftsorienterede tilsyn skal føre kontrol med forholdende i tilbuddet - og indgå i dialog med tilbuddet. 

Læs mere om lovgivning om socialtilsynenes dialogforpligtelse

Sidst opdateret 05/06 2018