Samlet vurdering plejefamilier

Socialtilsynet skal løbende vurdere, om plejefamilier fortsat har den fornødne kvalitet og fortsat opfylder de betingelser, som lå til grund for godkendelsen, jf. lov om socialtilsyn §§ 6 og 12, samt relaterede lovgivninger og regler, som fx lov om social service §§ 1, 46 og 81, retssikkerhedsloven § 43 med mere.

I den samlede vurdering indgår:

 • Vurdering af kvalitet, jf. § 6:
  Socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilien fortsat har den fornødne kvalitet. Kvaliteten vurderes inden for kvalitetsmodellens 7 temaer.
  Læs mere på siden Brug  af kvalitetsmodellen
 • Tilbuddenes oplysningspligt, jf. § 12:
  Til brug for vurderingen af, om plejefamilien fortsat lever op til betingelserne for godkendelse, har plejefamilien pligt til at afgive de oplysninger, som socialtilsynet anmoder om. Socialtilsynet afgør, efter en konkret og individuel vurdering, hvilke oplysninger der er nødvendige for at kunne foretage en samlet vurdering og træffe afgørelse.
  Læs mere på siden Indhentning af oplysninger
   
 • Økonomi og organisering:
  Plejefamilier og kommunale plejefamilier er ikke omfattet af samme organisatoriske og økonomiske krav i lovgivningen som øvrige sociale tilbud. Socialtilsynet skal i forbindelse med kvalitetsvurderingen sikre, at plejefamiliens økonomi fortsat understøtter en stabil anbringelse.
  Læs mere på siden Økonomi

Den samlede vurdering beror på en faglig, konkret og individuel vurdering. Socialtilsynet fastlægger selv de nærmere procedurer for, hvordan den foretages.

Et driftsorienteret tilsyn kan føre til forskellige afgørelser.

Læs mere på siden Afgørelse

Sidst opdateret 11/06 2015