Gå til indhold

Plejefamiliernes økonomiske kvalitet

Som led i det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet blandt andet føre tilsyn med, om plejefamilien fortsat har den fornødne økonomiske kvalitet.

Det fremgår af socialtilsynsbekendtgørelsens § 12, at socialtilsynet skal vurdere, om plejefamilierne har den fornødne økonomiske kvalitet.

Grundlag for stabil anbringelse

Formålet med det økonomiske tilsyn med plejefamilier er at sikre, at plejefamilien har økonomiske ressourcer til at sikre en stabil anbringelse for det eller de børn og unge, der anbringes hos dem. Det kan blandt andet omfatte en vurdering af, om plejefamiliens disponible indkomst giver grundlag for at sikre barnet stabile rammer og vilkår.

Socialtilsynet skal foretage en overordnet vurdering af, om den enkelte plejefamilies økonomi giver grundlag for en stabil anbringelse. 

I forbindelse med det driftsorienterede tilsyn skal socialtilsynet især være opmærksomt på, om der er sket – eller om der er risiko for at ske – væsentlige ændringer i familiens økonomi, der har betydning for familiens økonomiske situation og forudsætninger for at have den fornødne kvalitet.

Socialtilsynet skal ikke, i den overordnede vurdering, forholde sig til, hvordan plejefamilien anvender sin disponible indkomst, eller hvordan plejefamilien har indrettet sin økonomi.

Det økonomiske tilsyn med plejefamilierne skal således holdes op i mod, at der er tale om privatpersoners økonomi.

Sidst opdateret 11/02 2019