Tilbudsportalen

Oplysninger om tilbud og plejefamilier skal holdes opdaterede på Tilbudsportalen. Det er en af socialtilsynets opgaver at sørge for, at det sker.

Socialtilsynet har særlige arbejdsgange, når oplysninger om tilbud og plejefamilier opdateres på Tilbudsportalen:

Driftsorienteret tilsyn med sociale tilbud

Socialtilsynet er ansvarlig for, at oplysninger om tilbud på Tilbudsportalen er opdaterede og stemmer overens med de faktiske forhold.

Det sikrer socialtilsynet, når det fører tilsyn med et socialt tilbud, ved at:

 1. Socialtilsynet kontakter tilbuddet og beder tilbuddet om at opdatere oplysningerne på Tilbudsportalen.
 2. Tilbuddet opdaterer indberetningen og indsender den til godkendelse.
 3. Socialtilsynet behandler tilbuddets indberetning efter at have modtaget advisering i tilsynssystemet.

Det indebærer, at:

 • Socialtilsynet tilser, at indberetningen stemmer overens med de faktiske forhold og overholder fastsatte standarder.
 • Hvis der er dele af indberetningen, som socialtilsynet ikke kan godkende, afvises disse, og tilbuddet får en mail om, at de afviste dele skal rettes.
 • Tilbuddet retter de afviste oplysninger og indsender disse.
 • Socialtilsynet udfylder en tilsynsblanket i eget tilsynssystem og videresender den herfra til Tilbudsportalen.
 • Socialtilsynet godkender tilbuddets samlede indberetning på Tilbudsportalen.

Herefter fremgår tilbuddets opdaterede oplysninger på Tilbudsportalen.

Driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

I forbindelse med tilsyn med plejefamilier skal socialtilsynet opdatere plejefamiliens indberetning til Tilbudsportalen, hvis der er sket ændringer. Det sker ved at:

 1. Socialtilsynet opdaterer indberetningen ved væsentlige ændringer.
 2. Socialtilsynet udfylder en tilsynsblanket i eget tilsynssystem, og videresender den til Tilbudsportalen.
 3. Socialtilsynet godkender så plejefamiliens samlede indberetning på Tilbudsportalen.

Herefter fremgår plejefamiliens opdaterede oplysninger på Tilbudsportalen for brugere, der er godkendt til at se oplysninger om plejefamilier.

Oplysninger om plejefamilier er ikke offentligt tilgængelige

Af hensyn til plejefamiliernes privatliv er oplysningerne vedrørende plejefamilier ikke offentligt tilgængelige på Tilbudsportalen.

Dog kan sagsbehandlere, som har et sagligt grundlag, herunder kommunale og private plejefamiliekonsulenter og medarbejdere hos socialtilsynet, få adgang til oplysningerne om plejefamilier på Tilbudsportalen. 

Det er det enkelte socialtilsyn og den enkelte kommune, der administrerer, hvilke medarbejdere som skal tildeles adgang. 

Sidst opdateret 09/07 2019