Gå til indhold

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder

Socialstyrelsen har i maj og juni 2018, i samarbejde med Arbejdstilsynet, afholdt en faglig temadag i hvert af de 5 socialtilsyn om de Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt boformer for hjemløse.

Formålet med de faglige temadage var at opkvalificere medarbejdere i socialtilsynene med:

  • Viden om de nationale retningslinjer, herunder intentionerne med og hovedlinjerne i de nationale retningslinjer. 
  • Kendskab til Arbejdstilsynets tilsyn ift. voldsforebyggelse, herunder Arbejdstilsynets rolle og fokus.
  • Inspiration til, hvordan retningslinjerne kan omsættes i en tilsynsmæssig kontekst.

Materiale fra temadagene kan rekvireres ved at kontakte Socialstyrelsen på: socialtilsyn@socialstyrelsen.dk

Nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud samt på boformer for hjemløse

Sidst opdateret 07/10 2021