Gå til indhold

Fagkonferencer

Socialstyrelsen auditfunktion afholder hvert år 1-2 fagkonferencer for de fem socialtilsyn. På denne side finder du materiale fra de seneste års fagkonferencer, der har til formål at understøtte socialtilsynenes praksis.

Auditfunktionen har siden 2019 afholdt tematiserede fagkonferencer for socialtilsynene. Formålet med fagkonferencerne er at understøtte en vidensbaseret tilsynspraksis og kvalificere tilsynenes dialog med sociale tilbud om udvalgte målgrupper.

Kvalitetsmodellen for socialtilsynet er udgangspunktet for anvendelsen af aktuel bedste viden på socialområdet og kvalitetsmodellen er derfor omdrejningspunktet for fagkonferencerne.

Afholdte fagkonferencer

Materiale fra fagkonferencerne kan rekvireres ved at kontakte Socialstyrelsen på: socialtilsyn@socialstyrelsen.dk

Fagkonference 21.1:  Social udsatteområdet

Fagkonferencen 21.1 havde fokus på vidensbasering og kvalificering af socialtilsynene kvalitetsvurderinger af sociale tilbud for socialt udsatte voksne, herunder rådgivnings-og døgntilbud inden for rusmiddelområdet samt §110 boformer inden for hjemløseområdet.

Fagkonference 20.1: Børn og ungeområdet

Fagkonferencen 20.1 havde fokus på vidensbasering og kvalificering af socialtilsynenes kvalitetsvurderinger inden for børn- og ungeområdet.

Fagkonference 19.2: Det socialpsykiatriske område

Fagkonferencen 19.2 havde fokus på vidensbasering og kvalificering af tilsynspraksis på socialpsykiatriske botilbud.

Fagkonference 19.1: Udviklingshæmning

Fagkonferencen 19.1 Vidensbasering og kvalificering af tilsynspraksis på tilbud for voksne udviklingshæmmede.

Sidst opdateret 07/10 2021