Gå til indhold

Tilsyn med BPA-arbejdsgiverfunktion

Materiale fra undervisningsdagene i december 2017 omhandlende tilsyn med BPA-arbejdsgiverfunktion.

Socialtilsynet har fra 1. januar 2018 fået til opgave at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med foreninger og private virksomheder, der varetager eller ønsker at varetage arbejdsgiverfunktioner i ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (BPA) efter §§ 95 og 96 i lov om social service, jf. lov om socialtilsyn § 18 a. 

Som led i Socialstyrelsens opgave med at understøtte godkendelses- og tilsynsopgaven i socialtilsynet har Socialstyrelsen gennemført undervisning af de fem socialtilsyn, hvor det nye tilsyn med de omfattede foreninger og virksomheder er blevet præsenteret og drøftet.

Materialet fra undervisningsdagene den 11. og 12. december 2017 kan rekvireres ved at kontakte Socialstyrelsen på: socialtilsyn@socialstyrelsen.dk

Sidst opdateret 07/10 2021