Forside > Tværgående områder > Socialtilsyn > Håndbog for tilsynsførende > Anbefalinger og analyser > Inddragelse af borgerne i det driftsorienterede tilsyn

Undersøgelse af socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn

Socialstyrelsen har i 2017 undersøgt de fem socialtilsyns praksis for inddragelse af oplysninger fra borgerne. Samlet set viser undersøgelsen, at der på nogle områder er behov for at udvikle praksis for inddragelse af oplysninger fra borgerne, og Socialstyrelsen har med afsæt heri udarbejdet faglig vejledning til de fem socialtilsyn.

Landets fem socialtilsyn har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og sociale tilbud.

Socialstyrelsen skal følge og understøtte, at der blandt andet sker en systematisk og ensartet varetagelse af opgaven og skal løbende følge praksis i socialtilsynet, herunder at foretage stikprøver. Det er som led i dette arbejde, at Socialstyrelsen har lavet undersøgelsen.

Fokus på inddragelse af oplysninger fra borgerne

Undersøgelsen er gennemført som en stikprøve, og har fokus på, i hvilket omfang oplysninger fra borgerne bliver inddraget i tilsynet.
Undersøgelsen er baseret på en stikprøve på 100 tilsynsrapporter på børne- og ungeområdet og plejefamilieområdet.

Samlet set viser undersøgelsen, at der er behov for at udvikle praksis for inddragelse af oplysninger fra borgerne, herunder at det sikres, at tilsynets vurderinger altid er baseret på oplysninger fra andre end tilbuddets ledelse og medarbejdere eller fra plejeforældrene.

Her finder du undersøgelsen.

Sidst opdateret 15/12 2017