Undersøgelse af praksis for godkendelse af nye plejefamilier

Socialstyrelsen har i 2017 undersøgt de fem socialtilsyns praksis for godkendelse af nye plejefamilier. Undersøgelsen viser, at det overordnet set er de samme elementer, der indgår i godkendelsesprocessen i de fem socialtilsyn, men at der også på en række områder er forskelle, som der bør arbejdes på at mindske.

Landets fem socialtilsyn har ansvaret for at godkende og føre driftsorienteret tilsyn med generelt godkendte plejefamilier og sociale tilbud.

Socialstyrelsen skal følge og understøtte, at der blandt andet sker en systematisk og ensartet varetagelse af opgaven og skal løbende følge praksis i socialtilsynet, herunder at foretage stikprøver. Det er som led i dette arbejde, at Socialstyrelsen har lavet undersøgelsen.

Fokus på godkendelse af nye plejefamilier

Analysen af socialtilsynenes godkendelse af plejefamilier viser, at der i ansøgnings- og godkendelsesprocessen i de fem socialtilsyn overordnet set indgår de samme faglige hovedelementer.

Godkendelsen af plejefamilier i de fem socialtilsyn følger et struktureret og sammenhængende forløb og mange af de faglige elementer går igen på tværs af godkendelsesforløbene i alle de fem socialtilsyn.

Analysen viser dog også, at der på en række områder er væsentlige forskelle i praksis mellem de fem socialtilsyn, som der bør arbejdes med at mindske. Socialstyrelsen vurderer på den baggrund, at der på en række områder er behov for at understøtte udviklingen af en mere ensartet praksis i de fem socialtilsyn, og har med afsæt heri udarbejdet faglig vejledning til de fem socialtilsyn.

Her finder du undersøgelsen.

Sidst opdateret 16/01 2018