Gå til indhold

Faglig vejledning

Socialstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende fagligt vejledende materiale til socialtilsynene i form af vidensnotater, know-how notater og auditanbefalinger. Materialet er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Faglige vejledninger vedrørende dialogforpligtelsen

Faglig vejledninger

Socialstyrelsen har i forbindelse med den faglige vejledning om ekstern supervision og faglig sparring udarbejdet en introduktionsfilm, som præsenterer de væsentligste pointer.

Se videoen her:


Se videoen i stor version

Vidensnotater

I vidensnotater præsenteres aktuel bedste viden inden for et givent emne, der har relevans for socialtilsynenes arbejde.

Vidensgrundlag vedrørende det risikobaserede socialtilsyn

Know-how notater

Know-how notaterne beskriver en række forhold, som socialtilsynene kan forholde sig til, når de skal vurdere om tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet inden for de specifikke områder, som notaterne omhandler.

Know-how notat om fastsættelse af markedsbestemt leje

Know-how notat om vurdering af vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

Auditforløb

Som afslutning på et auditforløb udarbejdes en auditrapport, der indeholder anbefalinger til socialtilsynene inden for det givne emne. 

Auditforløb i socialtilsynene 

Auditrapporter og -anbefalinger i 2020

Auditrapport 20.1 - Godkendelse af tilbud

Auditrapporter og -anbefalinger i 2019

Auditrapport 19.1 - Organisation og ledelse

Auditrapport 19.2 – Dialogforløb i forbindelse med overvejelser om påbud

Auditrapport Økonomisk audit 19.a

Auditrapporter og -anbefalinger i 2018

Auditrapport 18.1 - sikrede institutioner

Auditrapport 18.2 - vurdering af temaet kompetencer på børne- og ungetilbud

Oversigt over auditanbefalinger i 2018

Auditrapporter og -anbefalinger for 2014 til 2017

Socialstyrelsens auditfunktion har lavet følgende auditrapporter og - anbefalinger i perioden 2014 til 2017. Rapporterne kan rekvireres ved at skrive til atde@socialstyrelsen.dk.

Auditrapport 17.1 - vurdering af kvaliteten af tilbuddenes resultatdokumentation 

Auditrapport 17.2 - driftsorienteret tilsyn med børn og unge tilbud

Auditrapport 17.3 - driftsorienteret tilsyn med plejefamilier

Økoauditrapport 17.e - samarbejdet mellem økonomifaglige og socialfaglige tilsynskonsulenter  

Oversigt over auditanbefalinger i 2017

Auditrapport 16.1 - regodkendelse på tilbudsområdet, "Fysiske rammer"

Auditrapport 16.2 - vurdering af kvaliteten af tilbuddenes resultatdokumentation 

Auditrapport 16.3 - vurdering af fysiske rammer for plejefamilier 

Auditrapport 16.4 - vurdering af kvaliteten af tilbuddenes resultatdokumentation

Auditrapport 16.a og 16.b - det økonomiske tilsyn på tilbudsområdet

Auditrapport 16.c - det økonomiske tilsyn på plejefamilieområdet 

Auditrapport 16.d - det økonomiske aspekt af tilbuddenes og plejefamiliernes kvalitet

Oversigt over auditanbefalinger i 2016

Auditrapport 15.1 - regodkendelser på tilbudsområdet

Auditrapport 15.2 - regodkendelser på voksentilbudsområdet 

Auditrapport 15.3 - regodkendelser på plejefamilieområdet

Auditrapport 15.4 - regodkendelser af tilbud på voksenområdet inden for udviklingshæmning 

Auditrapport 15.5 - regodkendelse af tilbud til børn og unge 

Auditrapport 15.6 - "Organisation og ledelse" og "Kompetencer" 

Auditrapport 15.7 - regodkendelse på plejefamilieområdet 

Auditrapport 15.8 - regodkendelse på plejefamilieområdet 

Oversigt over auditanbefalinger i 2015 

Auditrapport 14.1 - børne og ungetilbud 

Auditrapport 14.2 - regodkendelse af plejefamilier

Auditrapport 14.3 - regodkendelse af plejefamilier 

Auditrapport 14.4 - regodkendelse af plejefamilier  

Auditrapport 14.5 - regodkendelse på voksenområdet 

Auditrapport 14.6 - regodkendelse på voksenhandicapområdet

Auditrapport 14.7 - regodkendelse på børne og ungeområdet 

Auditrapport 14.8 - regodkendelse på voksenområdet

Auditrapport 14.9 - regodkendelse på børne og ungeområdet 

Auditrapport 14.10 - regodkendelse af plejefamilier

Oversigt over auditanbefalinger i 2014

Sidst opdateret 13/08 2021