Faglig vejledning

Socialstyrelsens auditfunktion udarbejder løbende fagligt vejledende materiale til socialtilsynene i form af vidensnotater, know-how notater og auditanbefalinger. Materialet er baseret på aktuelt bedste viden på området.

Vidensnotater

I vidensnotater præsenteres aktuel bedste viden inden for et givent emne, der har relevans for socialtilsynenes arbejde.

Vidensgrundlag vedrørende det risikobaserede socialtilsyn

Know-how notater

Know-how notaterne beskriver en række forhold, som socialtilsynene kan forholde sig til, når de skal vurdere om tilbuddene har den fornødne økonomiske kvalitet inden for de specifikke områder, som notaterne omhandler.

Know-how notat om fastsættelse af markedsbestemt leje

Know-how notat om vurdering af vederlag til bestyrelsesmedlemmer 

Auditforløb

Som afslutning på et auditforløb udarbejdes en auditrapport, der indeholder anbefalinger til socialtilsynene inden for det givne emne. 

Læs mere om auditforløb her 

Auditrapporter og -anbefalinger i 2018:

Auditrapporter og -anbefalinger i 2017:

Auditrapporter og -anbefalinger i 2016:

Auditrapporter og -anbefalinger i 2015:

Auditrapporter og -anbefalinger i 2014:

Anden faglig vejledning

Vejledende fælles systematik for afgørelsesskrivelser

Sidst opdateret 22/01 2019