Analyser

Socialstyrelsen foretager løbende forskellige typer af analyser af tilsynspraksis. Analyserne medvirker til, at Socialstyrelsen bedst muligt kan understøtte socialtilsynene i deres opgavevaretagelse.

Stikprøver

I stikprøver udtager og analyserer Socialstyrelsen sagsmateriale fra et antal tilsynssager. Udtagelsen af stikprøver giver Socialstyrelsen et konkret indblik i socialtilsynenes tilsynsfaglige kompetencer og udfordringer. Hermed kan Socialstyrelsen anvende stikprøver som grundlag for at målrette sin vejledning, undervisning og udvikling af tilsynsredskaber.

Undersøgelse af kvaliteten af socialtilsynets afgørelser om sanktioner

Socialtilsynets inddragelse af oplysninger fra borgerne i det driftsorienterede tilsyn

Andre typer af analyser

Foruden de nævnte specifikke analysetyper gennemfører Socialstyrelsens auditfunktion også andre former for analyser. Indholdselementerne kan variere og vil være defineret af den konkrete problemstilling.

Socialtilsynenes praksis for godkendelse af nye plejefamilier

Afrapportering på spørgeskemaundersøgelse om socialtilsynenes anvendelse af auditrapport 18.2

Sidst opdateret 27/05 2020