Analyser og vejledninger

Socialstyrelsen skal følge og understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven i de fem socialtilsyn jf. § 24 i lov om socialtilsyn.

I forbindelse med Socialstyrelsens opgave med at følge og understøtte socialtilsynenes godkendelses- og tilsynsopgave gennemfører Socialstyrelsens auditfunktion forskellige analyser af tilsynspraksis samt udarbejder vejledende materiale til socialtilsynene.

Analyser

Socialstyrelsen gennemfører løbende analyser af socialtilsynets godkendelses- og tilsynsopgave. Analyserne kan have forskellig karakter, men fælles er, at formålet er at understøtte tilsynspraksis. Analyser omfatter bl.a. stikprøver.

Læs analyserne her

Faglig vejledning

Som led i Socialstyrelsen rolle som auditfunktion for socialtilsynet udarbejder Socialstyrelsen vejledende materiale for at understøtte socialtilsynenes opgavevaretagelse. Vejledende materiale omfatter bl.a. vidensnotater, know-how notater og auditanbefalinger.

Læs de faglige vejledninger her

Sidst opdateret 19/01 2018