Anbefalinger og analyser

Socialstyrelsen skal følge og understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven i de fem socialtilsyn jf. § 24 i lov om socialtilsyn.

I forbindelse med, at Socialstyrelsen skal følge og understøtte socialtilsynenes udførelse af tilsynsopgaven, afholder Socialstyrelsen bl.a. auditforløb og udarbejder know-how notater.

Auditforløb

Auditforløbene omfatter udarbejdelse af anbefalinger til socialtilsynene. Auditanbefalingerne skal bidrage til at styrke opgaveløsningen og ensarte udviklingen i praksis i socialtilsynene.

Læse mere om auditforløb her (under udarbejdelse)

Know-how notater

Know-how notater er udarbejdet af Socialstyrelsens auditfunktion i forhold til socialtilsynet, og er en del af Socialstyrelsens opgave med at understøtte godkendelses- og tilsynsopgaven i socialtilsynet.

Indholdet i know-how notater skal understøtte de tilsynsmæssige overvejelser i socialtilsynet i forhold til en række faglige emner og vurderinger ved at fremlægge aktuelt bedste viden og praksis på et givent område som vejledende fagligt grundlag.

Notaterne har ikke karakter af retlig vejledning ift. lov om socialtilsyn, da en sådan ydes af Ankestyrelsen.

Link til know-how notater

Sidst opdateret 04/12 2017