Gå til indhold

Analyser og vejledninger

Socialstyrelsen skal følge og understøtte udførelsen af godkendelses- og tilsynsopgaven i de 5 socialtilsyn, jf. § 24 i lov om socialtilsyn.

I forbindelse med Socialstyrelsens opgave med at følge og understøtte socialtilsynenes godkendelses- og tilsynsopgave gennemfører Socialstyrelsens auditfunktion forskellige analyser af tilsynspraksis samt udarbejder vejledende materiale til socialtilsynene.

Analyser

Socialstyrelsen gennemfører løbende analyser af socialtilsynets godkendelses- og tilsynsopgave. Analyserne kan have forskellig karakter, men fælles er, at formålet er at understøtte tilsynspraksis. Analyser omfatter bl.a. stikprøver.

Her kan du læse mere om Analyser

Faglig vejledning

Som led i Socialstyrelsen rolle som auditfunktion for socialtilsynet udarbejder Socialstyrelsen vejledende materiale for at understøtte socialtilsynenes opgavevaretagelse.

Vejledende materiale omfatter bl.a. vidensnotater, know-how notater og auditanbefalinger.

Her kan du læse mere om Faglige vejledninger

Sidst opdateret 10/03 2020